TR | EN

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU İÇİN CİHAZ VE YÖNTEM


Bu buluş özel amaçlı tekstil ürünlerinin elektriksel özelliklerinin karakterize edilebilmesi için yeni bir ölçüm sistemi ve metodu ile ilgilidir.

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU İÇİN CİHAZ VE YÖNTEM

Teknik Alan

Bu buluş özel amaçlı tekstil ürünlerinin elektriksel özelliklerinin karakterize edilebilmesi için yeni bir ölçüm sistemi ve metodu ile ilgilidir.

 

Özet

Elektrostatik boşalmanın bazı durumlarda ciddi sorunlara yol açabileceği (örnek: patlayıcı ortamlarda tehlikeli patlama olasılığı), elektronik montajdaki ürünlere zarar verebileceği, ürünlerin kalitesini bozabileceği, kullanıcı sağlığı ile ilgili problemler yaratabileceği bilinmektedir.

Mevcut konvansiyonel ölçüm yöntemlerde kumaş yüzeyinin her bölgesi iletkenlik bakımından aynı kabul edilmektedir. Ayrıca alınan numunelerin, numunenin alındığı tekstil ürününün elektriksel özelliklerini tam olarak yansıttığı varsayılmaktadır.

Buluşta, Kumaş numunelerinin ölçümü için iki farklı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde kumaş yüzeyi elektrostatik olarak yüklendikten sonra sensör yükleme alanı üzerinde sabit durarak tek noktada ölçüm yapılmaktadır. Bu yöntemde kumaşın kısa süreli deşarj karakteristiği elde edilmektedir. Diğer yöntemde ise yükleme yapıldıktan sonra kumaşın yüzeyi sensör tarafından taranarak birçok noktadan ölçüm işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde ise kumaş yüzeyinin 3 boyutlu voltaj-konum grafiği ve elektrostatik yük haritası elde edilmektedir.

 

Avantajlar

• Kumaş yüzeyinin sensör ile taranarak elektrostatik yük haritasının çıkarılması.

• Üretim hattına kolay entegre edilebilir olması

 

Kullanım Alanı

• Tekstil şirketleri

Detaylar

Kategori:Tekstil Teknolojileri
Referans Numarası:2022/032
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/012312


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12