TR | EN

İNŞAAT SEKTORUNDE KULLANILAN BİR YALITIM MALZEMESİ


Buluş, inşaat sektöründe kullanılan, atık klima tozu içeren bir yalıtım malzemesi ile ilgilidir.

İNŞAAT SEKTORUNDE KULLANILAN BİR YALITIM MALZEMESİ

Teknik Alan

Buluş, inşaat sektöründe kullanılan, atık klima tozu içeren bir yalıtım malzemesi ile ilgilidir.

 

Özet

Günümüzde pamuk ipliği üretim tesisi klima dairesinde biriken klima tozları, mevcutta sektörde atık toplama alanlarına dökülerek veya yakma yöntemiyle uzaklaştırılmaktadır. Günlük 210 ton pamuk ipliği üreten tesiste ortalama 2,5 ton/gün klima toz atığı oluşmaktadır. Ülkemizde pamuk ipliği üretim tesisleri göz önüne alındığında çevreye ciddi miktarda atık yükü oluşturduğu görülmüştür. Oluşan bu atık klima tozlarının bertaraf edilmesi, ek maliyet kalemi meydana getirmekte ve çevre yüküne sebebiyet vermektedir.

Buluşun öncelikli amacı, atık klima tozlarının katma değerli ürünler haline getirilerek atıkları ekonomik değere dönüştürmek. Buluş, atık klima tozu, polyol, izosiyanat ve silika içeren bir yalıtım malzemesi ve üretim yöntemiyle ile ilgili olduğu yer.

 

Avantajlar

• Atık klima tozlarının katma değerli ürünler haline getirilerek atıkları ekonomik değere dönüştürmek.

• Üretim sırasında çevreye duyarlı olmak ve atıkların bertarafı için gereken ek maliyetler ile çevreye olumsuz etkileri azaltıyor.

• Eklenen silika maddesi sayesinde ürünlere güç tutuşurluk özelliği kazandırmaktır.

 

Kullanım Alanı

• İnşaat sektörü

• Tekstil sektörü

• İmalat sektörü

Detaylar

Kategori:Tekstil Teknolojileri
Referans Numarası:2022/016
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/018056


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12