TR | EN

DOMATESTE, GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK CANAVAR OTU NA KARŞI DAYANIM GELİŞTİRİLMESİ


Bu buluş, canavar otu zararından kaynaklanan verim kayıplarını önlemek için, domateste (Solanum lycopersicum), Gen Düzenleme Teknolojisi (CRISPR) Kullanılarak Canavar Otu’na (Orobanche spp., Phelipanche spp.) Karşı Dayanım Geliştirilmesi ile ilgilidir.

DOMATESTE, GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK CANAVAR OTU NA KARŞI DAYANIM GELİŞTİRİLMESİ

Teknik Alan

Bu buluş, canavar otu zararından kaynaklanan verim kayıplarını önlemek için, domateste (Solanum lycopersicum), Gen Düzenleme Teknolojisi (CRISPR) Kullanılarak Canavar Otu’na (Orobanche spp., Phelipanche spp.) Karşı Dayanım Geliştirilmesi ile ilgilidir.

 

Özet

Tarım ürünlerinde hem hücre içi hem hücre dışı bitki patojenleri dünya çapında ekonomik olarak önemli kayıplara neden olmaktadır.

C9 ve C22 hatlarındaki canavar otu dayanımı sağlayan mutasyon klasik geriye melezleme ile istenilen tüm domates çeşitlerine aktarılabilir, ve canavar otu zararından kaynaklanan verim kayıpları önlenebilir. Bu buluş sayesinde dolaylı yoldan elde edilen ek bir avantaj olarak, bu parazit yabancı otlara karşı kullanılan kimyasal mücadele yöntemlerinin meydana getirdiği ekonomik, çevresel ve sağlıksal zararların da ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu buluş kapsamında kullanılan yöntemler, canavar otu yüzünden verim kaybı yaşanan diğer kültür bitkilerinde de kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

 

Avantajlar

• Canavar otu zararından kaynaklanan verim kayıpları önlenebilir.

• Yabancı otlara karşı kullanılan kimyasal mücadele yöntemlerinin meydana getirdiği ekonomik, çevresel ve sağlıksal zararların da ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

• Ayrıca bu buluş kapsamında kullanılan yöntemler, canavar otu yüzünden verim kaybı yaşanan diğer kültür bitkilerinde de kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

 

Kullanım Alanı

• Araştırma merkezleri.

• Tohum çoğaltma merkezleri.

• Çiftçilik.

Detaylar

Kategori:Tarım Teknolojileri
Referans Numarası:2021/077
Olgunluk Seviyesi:TRL 5: Sanayi Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir
Patent Numarası:2021/018445


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12