TR | EN

DOMATESTE GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİSİ (CRISPR) KULLANILARAK CANAVAR OTU NA KARŞI DAYANIM GELİŞTİRİLMESİ


Buluş, domateste (Solanum lycopersicum), gen düzenleme teknolojisi (CRISPR) kullanılarak canavar otuna (Orobanche spp., Phelipanche spp.) karşı dayanım geliştirilmesi ve canavar otuna dayanıklı hatların geliştirilmesi için bir yöntem ve bunun için tasarlanan CRISPR kılavuz RNA’ları (sgRNA) ile ilgilidir.

DOMATESTE GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİSİ (CRISPR) KULLANILARAK CANAVAR OTU NA KARŞI DAYANIM GELİŞTİRİLMESİ

Teknik Alan

Buluş, domateste (Solanum lycopersicum), gen düzenleme teknolojisi (CRISPR) kullanılarak canavar otuna (Orobanche spp., Phelipanche spp.) karşı dayanım geliştirilmesi ve canavar otuna dayanıklı hatların geliştirilmesi için bir yöntem ve bunun için tasarlanan CRISPR kılavuz RNA’ları (sgRNA) ile ilgilidir.

 

Özet

Canavar otu (CRISPR) kökleri ve klorofil içermeyen parazitik bitkilerdir, beslenmeleri tamamen konakçılarına bağlıdır. 150'den fazla tür listelenmiştir. Özellikle Solanaceae, Fabaceae ve Cucurbitaceae olmak üzere ekili olsun olmasın birçok bitkiye ciddi zararlar verebildikleri için saldırırlar. En zararlı türler ağırlıklı olarak Akdeniz havzasında, güneybatı Asya'da ve Akdeniz tipine yakın bir iklime sahip birkaç diğer bölgede (batı Avustralya, Kaliforniya) bulunur. Buluş, domateste, gen düzenleme teknolojisi (CRISPR) kullanılarak canavar otuna karşı dayanım geliştirilmesi ve canavar otuna dayanıklı hatların geliştirilmesi için bir yöntem ve bunun için tasarlanan CRISPR kılavuz RNA’ları (sgRNA) ile ilgilidir.

 

Avantajlar

• Canavar otu zararından kaynaklanan verim kayıpları önlenebilir.

• Yabancı otlara karşı kullanılan kimyasal mücadele yöntemlerinin meydana getirdiği ekonomik, çevresel ve sağlıksal zararların da ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

• Ayrıca bu buluş kapsamında kullanılan yöntemler, canavar otu yüzünden verim kaybı yaşanan diğer kültür bitkilerinde de kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

 

Kullanım Alanı

• Araştırma merkezleri.

• Tohum çoğaltma merkezleri.

• Çiftçilik.

Detaylar

Kategori:Tarım Teknolojileri
Referans Numarası:2021/116
Olgunluk Seviyesi:TRL 5: Sanayi Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/022066


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12