TR | EN

YENİ NESİL DİZİLEME TEKNOLOJİSİ İLE HASTALIK KEŞFİ İÇİN YENİ SİSTEM


Bu buluş, voom (gözlem düzeyinde ortalama varyans modellemesi) dönüşümü sonucu oluşan iki matrisin ağırlıklandırmalar kullanılması sonucu birleştirilmesi ve Voom yaklaşımı ile RNA-dizileme verilerinin kümelenmesi için yeni algoritmaların oluşturulması igilidir.

YENİ NESİL DİZİLEME TEKNOLOJİSİ İLE HASTALIK KEŞFİ İÇİN YENİ SİSTEM

Teknik Alan

Bu buluş, voom (gözlem düzeyinde ortalama varyans modellemesi) dönüşümü sonucu oluşan iki matrisin ağırlıklandırmalar kullanılması sonucu birleştirilmesi ve Voom yaklaşımı ile RNA-dizileme verilerinin kümelenmesi için yeni algoritmaların oluşturulması igilidir.

 

Özet

RNA-dizileme verileri algoritmaya girdi şeklinde sunulduğunda, kümeleme sonucunda birbiriyle ilişkili olan genler bir grupta, bu gruptakilerle ilişkisiz olan genler diğer grup veya gruplarda olmak üzere toplanacaktır. Bunu daha kolay ve net görebilmek için heatmap grafikleri ve MDS grafikleri ile raporlamalar yapılmaktadır. Böylece daha önce keşfedilmemiş ama analiz sonucunda benzer olduğu görülen ve aynı kümede toplanan genler araştırılarak yeni bir hastalığı belirteci veya varolan bir hastalığın alt türünün ortaya çıkmasına yarayan biyobelirteçler olup olmadığına bakılır.

 

Avantajlar

•Kullanımı kolay, hızlı olan bir yazılımdır

•her türlü RNA dizileme verisinin kümeleme analizini yapabilecek kapsamlı bir yazılımdır.

 

Kullanım Alanı

•ilaç şirketler

•Sağlık Sektörü

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2020/082
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/017826


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12