TR | EN

SPEKTROSKOPİK ANALİZE DAYALI OPTİK SİSTEM TASARIMI


Buluş, gıda ve vücut sıvı analizlerinde taşınabilir, maliyeti, düşük en önemlisi uzman personel gerektirmeyen, IOT ve POC sistemlere alternatif, spektrokopik analiz yapabilen optik sistem tasarımı ile ilgilidir.

SPEKTROSKOPİK ANALİZE DAYALI OPTİK SİSTEM TASARIMI

Teknik Alan

Buluş, gıda ve vücut sıvı analizlerinde taşınabilir, maliyeti, düşük en önemlisi uzman personel gerektirmeyen, IOT ve POC sistemlere alternatif, spektrokopik analiz yapabilen optik sistem tasarımı ile ilgilidir.

 

Özet

Görünür(VIS) ve yakın kızılötesi (NIR) aralığındaki optik spektroskopinin blok yapısında, ışık dağılımı için ızgaralar, odaklama için içbükey aynalar, lensler ve diğer pasif optikler dahil olmak üzere bir araya getirilmiş ayrı optik ve elektronik bileşenler içerir. Bu yapıların kullanımı tipik olarak entegre olmayan ve pahalı bir sistemin oluşmasını sağlar. Dispersiyon ve görüntüleme bileşenini tek bir ayrık elemanda, iç bükey bir ızgarada birleştirerek tezgah üstü cihazı bir mini spektrometreye küçültme çabaları vardır. Bu minyatürleşme maliyeti ve boyutu düşürmesine rağmen düşük spektral çözünürlüğün daha düşük olmasına sebebiyet vermektedir.

Bu buluş, spektrometre için bahsedilen dezavantajların üstesinden gelebilen analiz sırasında ön hazırlık işlemi gerektirmeyen, maliyeti düşük, taşınabilir, hızlı analiz sağlayan uzman personel ve özel ekipmanlara gereksinimi duymayan yeni bir teknoloji olmaktadır. Ayrıca ürün kullanımı sonucu elde edilen sonuçlar, geliştirilen makine öğrenimi algoritmaları sayesinde uzman personele tanımlama ve sınıflandırma konusunda yardımcı olabilecektir.

 

Avantajlar

• Analiz sırasında ön hazırlık işlemi gerektirmeyen.

• Maliyeti düşük, taşınabilir, hızlı analiz sağlayan uzman personel ve özel ekipmanlara gereksinimi duymayan yeni bir teknoloji olmaktadır.

• Geliştirilen makine öğrenimi algoritmaları sayesinde uzman personele tanımlama ve sınıflandırma konusunda yardımcı olabilecektir.

 

Kullanım Alanı

• Başta sağlık ve gıda sektörü

• Biyofotonik

• Endüstri

• Kimya ve eczacılık

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2021/070
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/018491


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12