TR | EN

Sığırlarda Coccıdıosıse Yol Açan Eimeria Türlerinin Kantitatif Teşhisi için Taqman Prob Bazlı Real Time PCR Tekniği


Buluş, hayvan hastalıklarının teşhisi ile ilişkili olup özellikle buzağılarda yüksek morbidite ve ölümlerle seyredebilen coccidiosis’e yol açan Eimeria parazit türleri için TaqMan prob bazlı Real Time PCR ile kantitatif teşhisine yönelik moleküler tanı ile ilgilidir.

Sığırlarda Coccıdıosıse Yol Açan Eimeria Türlerinin Kantitatif Teşhisi için Taqman Prob Bazlı Real Time PCR Tekniği

Teknik Alan

Buluş, hayvan hastalıklarının teşhisi ile ilişkili olup özellikle buzağılarda yüksek morbidite ve ölümlerle seyredebilen coccidiosis’e yol açan Eimeria parazit türleri için TaqMan prob bazlı Real Time PCR ile kantitatif teşhisine yönelik moleküler tanı ile ilgilidir.

 

Özet

Buluş ile sığır coccidiosis’ine yol açan patojenik beş Eimeria parazit türünün spesifik ve kantitatif teşhisine yönelik yaklaşım ortaya konmuştur. Konvansiyonel mikroskobik teşhiste karşılaşılan teşhis süresinin uzunluğu, morfolojik değerlendirme için uzman ihtiyacı, miks enfeksiyonların gözden kaçırılabilmesi, tür bazlı enfeksiyon yoğunluğunun değerlendirilmesindeki güçlüklere karşı etkin ileri teknolojik alternatif bir yöntemdir.

Avantajlar

•Teşhis süresi kısa ve özgündür.

•Morfolojik değerlendirme için uzmana ihtiyaç yoktur.

•Güçlü ve yeni bir tanı yöntemidir.

Kullanım Alanı

•Veterinerler

•İlaç Sanayi

•Hayvancılık

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2020/060
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/009379


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12