TR | EN

ORTAMDAKİ ÇÖZÜNMÜŞ KARBONDİOKSİTİ ANLIK VE TERSİNİR OLARAK KEŞFEDEN KOLORİMETRİK


Bu buluş, Gıda ve çevresel ürünlerde kullanılmak üzere ortamdaki çözünmüş karbondioksiti anlık ve tersinir olarak tespit eden kolorimetrik indikatör eldesi ilglidir.

ORTAMDAKİ ÇÖZÜNMÜŞ KARBONDİOKSİTİ ANLIK VE TERSİNİR OLARAK KEŞFEDEN KOLORİMETRİK

Teknik Alan

Bu buluş, Gıda ve çevresel ürünlerde kullanılmak üzere ortamdaki çözünmüş karbondioksiti anlık ve tersinir olarak tespit eden kolorimetrik indikatör eldesi ilglidir.

 

Özet

Çözünmüş karbondioksit gazının kolorimetrik tespitinde kullanılan indikatör çözeltilerinde, çevre ve insan sağlığına zararlı olabilen değişik kimyasalların kullanılıyor olması. Çözünmüş karbondioksit gazının kolorimetrik tespitinde kullanılan indikatör çözeltilerinde, tersinir reaksiyonun eldesi önemlidir. Ancak, tersinir etkinin eldesi için ısıl işlem, Floresans, azot gazı uygulaması gibi ilave işlemlere gerek vardır. Bu durumda, indikatörün ürüne dönüşümünü ve uygulanabilirliğini zorlaştırmakta, ve ürün maliyetini artırmaktadır.

Mevcut uygulamalarda CO2 tespit hızı yavaş ve algılanan CO2 miktarı yüksektir. -Mevcut uygulamalarda, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olabilen toksik kimyasallar içermeyen, çevre dostu, düşük seviyelerde CO2 gazını algılayabilen, hızlı, ucuz ve nanoteknoloji temelli ürünün bulunmayışı.

 

Avantajlar

• Çevre ve insan sağlığına dost ürün eldesi.

• Yenilebilir malzemlerin kaynak olarak kullanılıyor olması Üretimde kirletici/zararlı atık madde veya gaz salınımının olmaması.

• Organik atık niteliğindeki bitkisel kaynaklar kullanan basit, uygulaması kolay, düşük maliyetli prosese sahip üretim yöntemi.

• Hızlı ve ekonomik bir anlık tespitdir.

• Sensörün tersinir olması sayesinde, tekrarlı kullanılabilirliğinin sağlanması.

 

Kullanım Alanı

• Gıda sektörü

• İlaç sektörü

• Sağlık Sektörü

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2021/114
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/005773, PCT/TR2021/051519.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12