TR | EN

KEDİLERDE FELİNE ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİS (FIP) BELİRLEYEN İÇİN HIZLI TEST


Buluş kedilerin kan serumlarında veya plazmalarında yangısal süreçlerde artış gösteren alfa-1-asit glikoprotein (AGP) isimli akut faz proteininin (AFP) yarıkantitatif tespiti amacıyla yeni, spesifik ve hassas bir Lateral Flow Assay (LFA) kitinin ilk prototipidir.

KEDİLERDE FELİNE ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİS (FIP) BELİRLEYEN İÇİN HIZLI TEST

Teknik Alan

Buluş kedilerin kan serumlarında veya plazmalarında yangısal süreçlerde artış gösteren alfa-1-asit glikoprotein (AGP) isimli akut faz proteininin (AFP) yarıkantitatif tespiti amacıyla yeni, spesifik ve hassas bir Lateral Flow Assay (LFA) kitinin ilk prototipidir.

 

Özet

İlk kez insanlarda sHCG'yi niteleyici olarak belirleyen hızlı doğum kontrol kitlerinin üretilmesi ile lateral flow teknolojisi (LFT) geliştirilmiştir. 1980’lerden sonra hızlı bir ivme kazanan hızlı test kitlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile pek çok alanda kullanım imkânı sağlanmıştır. Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problem kediler için geçerliliği kanıtlanmış bir akut faz proteini olan alfa-1-asit glikoprotein [Alfa 1 acid glycoprotein (AGP)] proteinine karşı üretilen monoklonal antikorun konjugasyon pedinde ve proteinin kendisinin test hattında kullanıldığı yarışmalı ve antikor tabanlı bir yatay akış kitinin geliştirilmesidir. Bu sayede monoklonal antikor ve AGP kullanılarak kedilerin başlıca viral ve bakteriyel enfeksiyonlarında kan serumunda AGP düzeyini semi-kantitatif olarak belirleyen ve böylece kedilerde enfeksiyonun takibinin klinik ortamında hızlı ve kolayca yapılmasını sağlayan yatay akış immünokromatografi teşhis kitini veteriner hekimliği alanında kullanıma sunmaktır.

 

Avantajlar

• Uygulama kolaylığı sayesinde teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmez, operatöre bağımlı minimum adımlar ve yorumlamadır.

• Hastalığın teşhis maliyetini düşürür.

• Göreceli üretim kolaylığı ve yüksek hacimli üretim için kolaylıkla ölçeklenebilir

• Kitlerin soğutma olmadan 12-24 aylık stabil raf ömrü vardır.

• Bütünleşik elektronik, okuyucu sistemleri ve bilgi sistemleri ile entegre edilebilir.

• Geliştirme ve onay için nispeten düşük maliyet ve kısa zaman çizelgesine sahiptir.

 

Kullanım Alanı

• Veteriner Hekim Klinikleri

• Veteriner Fakülteleri

• Hayvan hastaneleri

• Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2021/134
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/005571, PCT/TR2022/050477.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12