TR | EN

Hyalomma Soyundaki Kenelerin Mitokondriyal Genımlarının PCR ile Amplifikasyonu için Özgün Primerler ve Amplifikasyon Protokolü


Buluş, Hyalomma soyundaki kenelerin mitokondriyal genomlarının long-range polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifikasyonu için özgün primerler ve amplifikasyon protokolü geliştirilmesi ile ilgilidir.

Hyalomma Soyundaki Kenelerin  Mitokondriyal Genımlarının PCR ile Amplifikasyonu için Özgün Primerler ve Amplifikasyon Protokolü

Teknik Alan

Buluş, Hyalomma soyundaki kenelerin mitokondriyal genomlarının long-range polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifikasyonu için özgün primerler ve amplifikasyon protokolü geliştirilmesi ile ilgilidir.

 

Özet

Buluş, Hyalomma türü kenelerin mitokondriyal genomlarının long-range PCR ile amplifikasyonu için kritik öneme sahip özgün primerleri (HyaF1, HyaR1, HyaF2 ve HyaR2) ve reaksiyon için uygun protokolü içermektedir. Buluş sayesinde yaklaşık 14.720 bp uzunluğunda olan Hyalomma kenelerinin mitokondriyal genomları iki parça halinde çakışan fragmentler şeklinde sadece 2 kere yapılacak (tek örnek için) long-range PCR ile amplifiye edilebilecektir. Bu primerler, bu tip PCR analizleri için özel olarak dizayn edilmiştir ve tüm kritik değerleri bu reaksiyonlara göre optimize edilmiştir. Ayrıca söz konusu primerlere özgü geliştirilen PCR amplifikasyon protokolü de hedeflenen amacı başarıyla gerçekleştirebilme açısından tamamlayıcı özellik göstermektedir. Sunulan buluş sayesinde hedef organizmaların mitokondriyal genom eldelerinde diğer yöntemlere kıyasla basit, işlevsel ve ucuz bir protokol elde edilmiştir.

Avantajlar

•Primerlere özgü geliştirilen PCR amplifikasyon protokolü de hedeflenen amacı başarıyla gerçekleştirebilme açısından tamamlayıcı özellik göstermektedir.

•Hedef organizmaların mitokondriyal genom eldelerinde diğer yöntemlere kıyasla basittir.

•İşlevsel ve ucuz bir protokol elde edilmiştir

Kullanım Alanı

•İlaç Sanayi

•Hayvancılık

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:BBF2020/062
Olgunluk Seviyesi:TRL-3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı.
Patent Koruması:Ulusal ve Uluslararası (PCT) Patent başvurusu yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/007267


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12