TR | EN

HAEMONCHUS CONTORTUSUN TEŞHİSİNDE TÜR SPESİFİK SYBR-GREEN REAL TİME PCR METODU


Buluş, hayvan sağlığı alanında sığır ve küçük ruminantlarda önemli bir parazit olan ve hayvanlarda verim kayıpları ve ölümlere sebep olarak büyük ekonomik kayıplara yol açan mide-bağırsak nematodlarından Haemonchus contortus (H. contortus) türlerinin SYBR Green tabanlı Real Time PCR metoduyla teşhisine dayalıdır.

HAEMONCHUS CONTORTUSUN TEŞHİSİNDE TÜR SPESİFİK SYBR-GREEN REAL TİME PCR METODU

Teknik Alan

Buluş, hayvan sağlığı alanında sığır ve küçük ruminantlarda önemli bir parazit olan ve hayvanlarda verim kayıpları ve ölümlere sebep olarak büyük ekonomik kayıplara yol açan mide-bağırsak nematodlarından Haemonchus contortus (H. contortus) türlerinin SYBR Green tabanlı Real Time PCR metoduyla teşhisine dayalıdır.

Özet

Buluşta, sığırlarda mide-bağırsak parazitleri arasında en önemli türlerden biri olan Haemonchus contortus’un teşhisine ve kantitasyonuna yönelik olarak mt-COI gen bölgesini hedef alan alternatif bir SYBR Green Real Time PCR metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen tekniğin, H. contortus türlerine spesifik olduğu laboratuvar analizleriyle doğrulanmıştır. Kullanılan yöntemin spesifitesi, yeni geliştirlen qPCR tekniğiyle H. contortus olarak belirlenen türler ile enfekte hayvanlardan elde edilen dışkılardaki yumurtaların mt-COI gen bölgesinin sekans analizleriyle doğrulanmıştır.

Avantajlar

•Korunmuş bölgeyi hedef alan sadece iki primer kullanılmaktadır.

•H. contortus’un teşhisinde çok daha etkin bir yöntemdir.

Kullanım Alanı

•Veteriner Hekimler

•İlaç Sanayi

•Hayvancılık sektörü

 

 

 

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:BBF2020/061
Olgunluk Seviyesi:TRL-3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Başvuru Yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/006153


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12