TR | EN

Gastrik Biyopsi Örneğinden H.Pylori Tespiti İçin Üreaz Testi


Buluş, gastrik biyopsi örneğinden antosiyanin indikatörü kullanılarak H. pylori tespiti yapan bir hızlı ve hassas üreaz testi ile ilgilidir. Bu buluş, H. pylori enfeksiyonuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan hastalıklarda tanı koyma amacıyla uygulanabilecektir.

Gastrik Biyopsi Örneğinden H.Pylori Tespiti İçin Üreaz Testi

Teknik Alan

Buluş, gastrik biyopsi örneğinden antosiyanin indikatörü kullanılarak H. pylori tespiti yapan bir hızlı ve hassas üreaz testi ile ilgilidir. Bu buluş, H. pylori enfeksiyonuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan hastalıklarda tanı koyma amacıyla uygulanabilecektir.

 

Özet

Buluş biyopsi örneği kullanılan hızlı ve hassas üreaz testinde indikatör olarak önceki teknikte mevcut fenol 15 kırmızısı ve bromtimol mavisi indikatörleri yerine antosiyanin yönünden oldukça zengin olan kırmızı lahana ekstresi pH indikatörü olarak kullanılmaktadır. Laboratuar ortamlarında hazırlanan oldukça maliyetli olan indikatörlere karşı; doğal kaynaklı, kolaylıkla ulaşılabilir, uygun maliyetli ve uzun süre kararlı olan antosiyanin indikatörü iyi bir alternatif olarak sunulmuştur. Test ortamında bulunan üre, üreaz aktivitesine sahip H. pylori tarafından NH3’e dönüştürülmektedir. Buna bağlı olarak mavi renkli test ortamı yeşile dönmektedir. Bu renk değişikliği ortamda üreaz aktivitesi; buna bağlı olarak H. pylori bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca bakterinin üreaz aktivitesi sayesinde NH3 çıkışına olan duyarlılığı ile renk değiştiren mevcut indikatörleri içeren testler, en az 100000 (105 30 ) hücre (100 koloni) varlığında pozitif sonuç verirken; önerilen buluş 10000 (104) hücre (10 koloni) varlığında pozitif sonuç vermesiyle duyarlılığı 10 kat hücre düzeyinde arttırmıştır.

 

Avantajlar

•Yenilebilir bitki kaynaklı olması

•Düşük maliyetli ve yenilikçi olması

•Sanayiye kolaylıkla uygulanabilmesi

•Daha az kimyasal atık oluşturması

•Diğer invaziv ve noninvaziv testlerle karşılaştırıldığında ekipman, cihaz, personel ihtiyacının minimum olması, üreaz testi olması sebebiyle oldukça spesifik olması

•Daha spesifik sonuç vermesi ve duyarlılığının daha fazla olması

 

Kullanım Alanı

•Kimya sanayi

•İlaç sanayi

•Hastaneler

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2020/010
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Ulusal ve Uluslararası (PCT) Patent başvurusu yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/12135, PCT/TR2021/050518.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12