TR | EN

Dışkıdan Alzheimer Teşhisi Sağlayan Biyobelirteç ve Yeni Nesil Dizileme Kiti


Buluş, Alzheimer hastalığı ile ilişkili biyobelirteci olduğu tespit edilen mikrobiyal genlerin tespiti ve özetle dışkıdan Alzheimer hastalığının teşhisini sağlayan noninvaziv bir tanı kiti ile ilgilidir.

Dışkıdan Alzheimer Teşhisi Sağlayan Biyobelirteç ve Yeni Nesil Dizileme Kiti

Teknik Alan
Buluş, Alzheimer hastalığı ile ilişkili biyobelirteci olduğu tespit edilen mikrobiyal genlerin tespiti ve özetle dışkıdan Alzheimer hastalığının teşhisini sağlayan noninvaziv bir tanı kiti ile ilgilidir.


Özet
Buluş hastalık teşhisini sağlayan bir moleküler yöntem, bu yöntemi gerçellemek için oluşturulan bir DNA dizileme kiti ve yazılımdan oluşmaktadır. Bir başka ifadeyle, dışkı örneklerinden elde edilen DNA’yı değerlendirerek Alzheimer hastalığı teşhisi konulmasını sağlayan tanı kitlerinin üretimi ile ilgilidir. Yöntem sırasıyla aşağıdaki
aşamaları içermektedir:
1) Alzheimer testi yapılacak bireye ait dışkının örneklenmesi ve DNA izolasyonu
2) İzole edilen DNA’dan 5 DNA primer çifti kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(PZR) ile hedeflenen DNA bölgelerinin çoğaltılması.
3) PZR ile çoğaltılmış bölgelerin yeni nesil DNA dizileme teknikleri ile dizilenmesi.
4) Yeni nesil dizileme çıktısının teşhis yazılımı ile analiz edilerek teşhis sonucu
alınması.
Buluş, PZR sarf malzemesini ve bir teşhis yazılımını gerektiren al-kullan (off-theshelf) prensibine dayalı jenerik bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Avantajlar
• Dışkıdan Alzheimer teşhisi sağlayan kit
• İnvaziv olmayan yöntemle ağrısız Alzheimer teşhisi
• Uygulama kolaylığı
• Hızlı teşhis, düşük maliyet
• Bilgisayar/iş istasyonu/akıllı telefon ile teşhis yazılımı ile analiz ve sonuç


Kullanım Alanı
• Biyoteknoloji Sektörü
• Molekülar diagnostik
• Hastaneler, sağlık ocakları vb sağlık kuruluşları
• Araştırma merkezleri, laboratuvarlar

 

Ticarileştirme Durumu: LİSANS verilmiştir.

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2018/034
Olgunluk Seviyesi:TRL-3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Ulusal ve Uluslararsı (PCT) Patent başvurusu yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2018/18373 - PCT/TR2019/051001


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12