TR | EN

Deltamethrinin Tayini ve Ölçülmesi İçin Bir Yöntem ve Biyosensör


Buluş, deltamethrinin tayini ve ölçümü için enzim temelli biyosensör ile yapılan bir tayin ve ölçüm yöntemi ile ilgilidir.

Deltamethrinin Tayini ve Ölçülmesi İçin Bir Yöntem ve Biyosensör

Teknik Alan
Buluş, deltamethrinin tayini ve ölçümü için enzim temelli biyosensör ile yapılan bir tayin ve ölçüm yöntemi ile ilgilidir.


Özet
Buluş, geliştirilen yöntem ile canlı bir organizmadan elde edilen örneklerden deltamethrin tayini yapılması ile ilgilidir. Tarımsal ilaçların canlılarda birikmesi ile bu kimyasalların olumsuz etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu yöntem ve biyosensör ile böcekler üzerinde deltamethrin parçalanmadan ölçümününün yapılması sağlanmaktadır.

 

Avantajlar
• Sensör taşınabilir bir yapıdadır.
• Hassasiyeti daha yüksektir.
• Canlılardan tespit yapabilme özelliği vardır.
 

Kullanım Alanı
• Tarım
• Su ölçümleri

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2018/049
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Ulusal ve Uluslararası (PCT) Patent başvuruları yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2019/14186 -PCT/TR2020/050836


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12