TR | EN

DELTAMETHRİN (BÖCEK İLCI) TAYİNİ VE ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR BİYOSENSÖR


Buluş özellikle, deltamethrinin tayini ve ölçümü için enzim temelli bir biyosensör ile ilgilidir.

DELTAMETHRİN (BÖCEK İLCI) TAYİNİ VE ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR BİYOSENSÖR

Teknik Alan

Buluş özellikle, deltamethrinin tayini ve ölçümü için enzim temelli bir biyosensör ile ilgilidir.

 

Özet

Dünyada kullanılan insektisitlerin %30’nu sentetik piretroidler oluşturmaktadır. Sentetik piretroidler, toksik etkilerini memeliler ve/veya böceklerdeki sodyum kanalları üzerinde gösteren, periferik ve merkezi sinir sistemlerindeki aksonları etkileyen sinir sistemi zehirleridir. Pestisitlerin birçok sağlık problemi ile çok kuvvetli ilişkisi olmasına rağmen, bu kirleticilerin izlenmesinde ve tayininde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, gaz kromatografisi, kapiler elektroforez ve kütle spektrometresi gibi geleneksel kromatografik metotlar gıdalarda pestisit analizi için etkili yöntemlerdir. Ancak karmaşık prosesleri, zaman alıcı ön hazırlık aşamaları, pahalı cihazlara ihtiyaç duyulması ve uzman personel gerektirmesi açısından oldukça fazla kısıtlamaları bulunmaktadır.

Buluş, deltamethrinin tayini ve ölçülmesi için bir biyosensör ile ilgilidir. Bahsedilen biyosensör, tanılama elemanı olarak manyetik boncuk üzerine bağlanmış asetilkolinesteraz içermekte ve tanımlama elemanı ile deltamehrin derişiminin amperometrik olarak ölçülmesi prensibine dayanmaktadır.

 

Avantajlar

• Deltamethrinin tayini ve ölçümü için hızlı, hassas ve özgül bir biyosensördr.

• Canlı bir organizma üzerinden deltamethrin tayini yapılmasına olanak sağlayan bir biyosensördür.

• Canlı bir organizma üzerinden ve çevede  deltamethrin tayini yapılmasına olanak sağlayan bir biyosensördür.

• Deltamethrinin tayini ve ölçülmesi için maliyeti nispeten düşük, kullanımı kolay ve taşınabilir bir biyosensördür.

 

Kullanım Alanı

• Biyomedikal Şirketleri

• Sağlık Sektörü

Detaylar

Kategori:Tanı ve Teşhis Kitleri
Referans Numarası:2022/020
Olgunluk Seviyesi:TRL-1 Temel Araştırma Düzeyinde
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/005862


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12