TR | EN

Göğüs Kanseri Tedavisinde Etkili Yeni Bir İlaç Adayı


Buluş ile özellikle göğüs kanser tedavisi için etkili kemoterapötik ilaç adayı olan ve yüksek anti-kanser aktiviteye sahip yeni bir bileşiğin sentezi gerçekleştirilmiştir.

Göğüs Kanseri Tedavisinde Etkili Yeni Bir İlaç Adayı

Teknik Alan
Buluş ile özellikle göğüs kanser tedavisi için etkili kemoterapötik ilaç adayı olan ve yüksek anti-kanser aktiviteye sahip yeni bir bileşiğin sentezi gerçekleştirilmiştir.


Özet
Kanser tedavisinde kullanılan Platin bazlı ilaçlar, farklı kanser türlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılır. Fakat, miyelosupresyon (kemik iliği aktivitesinde azalma), ototoksisite (işitme kaybı), nörotoksisite (sinir sistemi hasarı) ve nefrotoksisite (böbrek işlevinde azalma ve hasar) gibi olumsuz yan etkiler göstermeleri nedeni ile ciddi dezavantajları vardır. Dolayısıyla, yeni antikanser bileşikler üzerine çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Fakat, yüksek maliyet gerektirmesi ve suda çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle yeni ilaç adayları üzerine de araştırmalar yapılmaktadır. Biz de, bu çalışmamızda diğer araştırmacılardan farklı olarak hem maliyeti düşürmek hem de suda çözünürlüğü arttırabilmek için kompleks yerine tuz yapısında anti kanser ilaç adayı olabilecek yeni bir bileşik geliştirdik. SA-37 adını verdiğimiz bu bileşik, dünyada kadınlar arasında en sık görülen ve ikinci sıklıkta ölüme neden olan meme kanser hücrelerine karşı MTT assay metodu kullanılarak test edilmiş olup pozitif kontrol ilaçlarına göre güzel sonuçlar vermiştir.

 

Avantajlar
• Tablet, hap, pastil, sulu veya yağlı süspansiyon, dağılabilir toz veya granül, emülsiyon, sert veya yumuşak kapsül veya şurup olarak hastaya verilebilir.
• Pozitif kontrol ilaçlarına göre çok daha etkin. Örneğin; Kanserli kolon ve meme hücrelerine karşı pozitif kontrol ilaç olarak kullanılan Cisplatin IC50 değeri; 5.77±0.4 μM ve katı tümörlerde kullanılan Busulfan˃200μM gösterirken buluşumuz olan SA-37 bileşiği 0.7528 μM olarak daha üstün sonuç vermektedir.
• Düşük fiyatlarda üretim (yaklaşık 150TL)
• Suda çözünme problemi olmayan
• Unsimetrik sübstitüentli tuz yapısında bileşik


Kullanım Alanı
• Göğüs ve kolon kanseri tedavisi
• Buluşa ait bileşikler ağız, yanak, burun, vajinal, rektal, parenteral, kolon, akciğer, karaciğer gibi farklı kanser türlerine karşı da formüle edilebilir

 

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2018/016
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2018/15941


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12