TR | EN

YENİ BİR KSENOJEN GREFT KAYNAĞI (KEMİK İKAMELERİ): KALSİFİYE EDİLMİŞ BALIK OMURGA KEMİĞİ


Buluşta, ucuz ve uygun yeni bir ksenojen greft (kemik ikameleri) kaynağı üretmek için inekler ve atlar gibi bahalı ticari kaynakların yerine olarak balık kılçığı kalıntıları kullanıma ilgilidir.

YENİ BİR KSENOJEN GREFT KAYNAĞI (KEMİK İKAMELERİ): KALSİFİYE EDİLMİŞ BALIK OMURGA KEMİĞİ

Teknik Alan

Buluşta, ucuz ve uygun yeni bir ksenojen greft (kemik ikameleri) kaynağı üretmek için inekler ve atlar gibi bahalı ticari kaynakların yerine olarak balık kılçığı kalıntıları kullanıma ilgilidir.

 

Özet

bHAP’ın (balık kaynaklı Hidroksiapatit’in Ca10(PO4)6(OH)2) kalsinasyon işlemi ile eldesi gerçekleştirilmiş ve karakterizasyonu yapılmıştır. Bunlara ek olarak, BHAP’ın biyolojik yapıda greft olarak kullanım potansiyelini tespit etmek için hücre kültürü çalışmaları yapılmış ve  ticari ürün göre iyi sonuçlar göstermiştir. Üretilen madde insan hücreleri üzerindeki güvenliği uygun analizlerle (MTT testi) tespit edilmiştir. Sonuç olarak biyolojik tabanlı, ucuz, kolay üretilebilen sinus yükseltme işlemlerinde kullanılabilecek yeni bir malzeme önerilmiştir.

 

Avantajlar

• Hammaddeler kolayca temin edilebilir ve ucuzdur

• Mevcut ticari ürünlerle benzer özelliklere sahiptir

• Ayrıca oluşan atık ürünler işlenerek tekrar kullanılabilecek ve bu konudaki dışa bağımlılık azaltılacaktır

 

Kullanım Alanı

• Biyolojik malzemeler

• Rtopedi

• İlaç sektörü

• Tıp ve Sağlık

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2021/093
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 : Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/013535, PCT/TR2022/050820.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12