TR | EN

Virüslerin Üremesi ve Aşı Geliştirmek İçin Yeni Bir Besiyeri Tasarımı


Buluş, Hepatit B virüsü tayinini kolaylaştırmak ve aşı geliştirilmek üzere, bir besiyeri ile ilgilidir.

Virüslerin Üremesi ve Aşı Geliştirmek İçin Yeni Bir Besiyeri Tasarımı

Teknik Alan

Buluş, Hepatit B virüsü tayinini kolaylaştırmak ve aşı geliştirilmek üzere, bir besiyeri ile ilgilidir.

 

Özet

Buluşun amacı; aşı geliştirmek ve üretmek için virüslerin hızlı bir şekilde üremesini sağlayan kimyasal karışım formunda bir besiyeri elde etmektir. Bu besiyerinin üretiminde albümin ve invertaz enzimleri süperkritik ortamda parçalanmaktadır. Parçalanma ürünleri Hepatit B virüsü testinde 120 dk da 100 kat daha fazla üreme sağlamıştır. Aynı zamanda bu besiyeri ile oluşturulacak bir kalibrasyon sayesinde insan vücudunda bulunan çok çok düşük miktarda Hepatit B virüsününde tayini mümkündür.

 

Avantajlar

•Bu besiyeri ile oluşturulabilecek bir kalibrasyon ile insan vücudunda bulunan çok düşük miktarda Hepatit B virüsünün tayini

•Aşı geliştirmek ve üretmek için virüslerin hızlı bir şekilde üremesini sağlayan bir besiyeri olması

•Hepatit B virüsü testlerinde 120 dakikada 100 kat daha fazla üreme sağlaması

 

Kullanım Alanı

•Sağlık Sektörü

•İlaç Sanayi

•Eczacılık

•Hastaneler

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2020/020
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:İNCELEMELİ PATENT olarak tescil edildi.
Patent Numarası:TR 2020 10892 B


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12