TR | EN

TİP 2 DIABETES MELLITUS VE HİPERTANSİYON HASTALIKLARININ TEDAVİSİ İÇİN NANOPARTİKÜL FORMUNDA BİR İLAÇ


Buluş hem hipertansiyonun düşürülmesini hem de dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörü olarak kullanılarak tip 2 diyabet (diabetes mellitus) hastalığının tedavi edilmesini sağlayan nanopartikül formunda bir ilaca ve bu ilacın sentez yöntemine ilişkindir.

TİP 2 DIABETES MELLITUS VE HİPERTANSİYON HASTALIKLARININ TEDAVİSİ İÇİN NANOPARTİKÜL FORMUNDA BİR İLAÇ

Teknik Alan

Buluş hem hipertansiyonun düşürülmesini hem de dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörü olarak kullanılarak tip 2 diyabet (diabetes mellitus) hastalığının tedavi edilmesini sağlayan nanopartikül formunda bir ilaca ve bu ilacın sentez yöntemine ilişkindir.

 

Özet

Diyabetin salgın derecesinde artışı patofizyolojsinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak araştırmalarla birlikte yeni tedavilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Metformin tedavisine cevap vermeyen durumlarda tercih edilen ilaçlar; hipoglisemi, kilo alımı ve istenmeyen kardiak olaylara neden olabilmektedirler. Özetle, kullanıcının maruz kaldığı kimyasal maddenin ve yan etkinin azaltılarak hipertansiyon ve tip 2 diabetes mellitus hastalıklarının birlikte tedavi edilmesini sağlayan bir ilacın geliştirilmesine duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

Yeni sentez edilen ilaç, Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde DPP-4 enzim inhibitörü olarak kullanılabilecektir. Tip 2 Diyabetik hastalarda fazla kilo tedaviyi olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Yeni sentez edilen ilaç, DPP-4 enzimini inhibe ederek iyi glisemik kontrol sağlamalarının yanında hipoglisemi oranların düşük olması ve kilo kaybına neden olmaları önemli avantajlarıdır.

 

Avantajlar

• Tip 2 diyabet ve hipertansiyonun hastalığa sahip olan kişilerin tek bir ilaç ile tedavi edilmesidir.

• İnkretin hormonunun salgılanmasını düzenlemekten sorumlu olan DPP-4 enziminin inhibe edilerek inkretinlerin aktivitelerinin devamının sağlanmasıdır.

• Hipoglisemi oranı düşük bir ilaç elde edilmesi

 

Kullanım Alanı

• İlac firmalar

• Sağlık firmalar

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2021/136
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:: Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/022289


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12