TR | EN

RNA DİZİLEME VERİLERİNE DAYALI HASTALIK SINIFLANDIRMASI VE HASTALIKLA İLİŞKİLİ GENLERİN TESPİTİ İÇİN BİR SİSTEM


Bu buluş, Test kümesinin eğitim kümesi parametrelerine göre normalize eden ve veri önişleme işlemlerini yürüten algoritma ilgilidir

 RNA DİZİLEME VERİLERİNE DAYALI HASTALIK SINIFLANDIRMASI VE HASTALIKLA İLİŞKİLİ GENLERİN TESPİTİ İÇİN BİR SİSTEM

Teknik Alan
Bu buluş, Test kümesinin eğitim kümesi parametrelerine göre normalize eden ve veri önişleme işlemlerini yürüten algoritma ilgilidir

Özet

PDAA ve NBDAA algoritmalarının RNA dizileme verilerinde kullanılabilmesi için gen ifadesi verilerinin amaçlı normalleştirilmesi, veri dönüşümü, filtreleme, aykırı değerlerin elenmesi, vb. çeşitli ön işleme aşamalarından geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalar PDAA ve NBDAA algoritmalarının öncesinde yapılmakta ve düzenlenen veri ile istatistiksel analizlere devam edilmektedir. Bu durum veri analizinde birden fazla algoritmanın, farklı yazılımların ve analiz kütüphanelerinin kullanılması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Kullanılan kütüphaneler veya yazılımlar arasındaki kod uyuşmazlıkları, farklı ortamlarda sunulan algoritmalardaki olası tutarsızlıklar nedeniyle analiz sürecinde sistemin yeniden kurgulanması ve kodların güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmakta, analiz süreci gereğinden uzun sürebilmektedir.

 

Avantajlar
• RNA Dizileme Verilerine Dayalı Hastalık Sınıflandırması ve Hastalıkla İlişkili Genlerin Tespiti için Bir sistem
• Hastalık ile ilişkili gen alt kümelerini seçebilen NBDAA algoritması.


Kullanım Alanı
• Hastalıklara yönelik tanı çalışmaları yürüten

• NA-dizileme teknolojisine dayalı analizler yapan

• Sağlık Sektörü

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2020/075
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2021/013664


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12