TR | EN

ORTOGNATİK CERRAHİ SIRASINDA BAŞI SABİTLEMEK İÇİN ÖZEL BİR CİHAZIN GELİŞTİRİLMESİ


Buluş, yeni geliştirilen baş-boyun cerrahi pozisyon setinin cerrahi başarı ve hasta pozisyonu ile ilişkili komplikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması ilgilidir.

ORTOGNATİK CERRAHİ SIRASINDA BAŞI SABİTLEMEK İÇİN ÖZEL BİR CİHAZIN GELİŞTİRİLMESİ

Teknik Alan

Buluş, yeni geliştirilen baş-boyun cerrahi pozisyon setinin cerrahi başarı ve hasta pozisyonu ile ilişkili komplikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması ilgilidir.

 

Özet

Ortognatik cerrahi, yüz kemikleri olan maksilla, mandibula ve dentoalveolar segmentlerle ilgili konjenital ve/veya edinsel deformitelerin tedavi edildiği köklü bir cerrahi yöntemdir. Baş boyun cerrahisinde genellikle sırt üstü pozisyon tercih edilir, bazen de baş yukarı veya baş hiper-ekstansiyonda pozisyonlandırılır. Komplikasyonların azaltılması için pozisyon değişikliği esnasında cerrahi ekip ve anestezi ekibi yavaş, dikkatli ve koordineli davranılmalıdır. Pozisyon değişikliği sonrasında hasta iyi takip edilmeli, anormal bir durum olduğunda pozisyon hemen düzeltilmelidir. Geleneksel ve standart olmayan yöntemlerle pozisyon verilmesi, ne yazık ki her zaman istenilen düzeyde başarı sağlamamaktadır. Bu nedenle, baş-boyun cerrahisi uygulanan ameliyathanelerde ideal hasta pozisyonu sağlayan, pozisyon ilişkili komplikasyonları azaltan, cerrah ve anestezist için işlem memnuniyetini artıran ve neticede cerrahi başarıya katkı sağlayan yeni stratejiler ve yenilikçi ürünler geliştirmeye ihtiyaç vardır.

Bu proje kapsamında bu ihtiyaçlara yönelik özgün bir baş-boyun cerrahisi pozisyon setinin tasarlanması ve üretilmesi planlanmaktadır. Bu set sayesinde, ameliyat esnasında anestezi devresinin ve entübasyon tüpünün zarar görmesinin engellenmesi, sistemin yüz projeksiyonunda değişikliğe yol açmamasının sağlanması ve basıya bağlı olası komplikasyonların önlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Avantajlar

• Buluşun tek parça halinde olması, slikon yastığın başı sabit tutması, Y kolunun entübasyon tüpünü sabit tutması, alın bölgesine gelen slikon bantın alını sert malzemelerden koruması büyük avantajlardır.

• Ayrıca ameliyat masasının üzerine konulup istediğinde uzaklaştırılabilmesi diğer bir avantajdır.

 

Kullanım Alanı

• Anesteziyoloji ve Reanimasyon

• Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

• Plastik Cerrahi Ameliyatları

• Kulak Burun Boğaz Ameliyatları

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2021/131
Olgunluk Seviyesi:TRL 1: Temel Araştırma Düzeyinde
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/013251


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12