TR | EN

MODİFİYE RETRO-DEFENSİN ANALOG ANTİMİKROBİYAL PEPTİDİ


Buluş, yüksek antimikrobiyal aktivite ve stabiliteyle birlikte düşük sitotoksisite ve hemolitik aktiviteye sahip modifiye retro-defensin analog antimikrobiyal peptitlere ilişkindir.

MODİFİYE RETRO-DEFENSİN ANALOG ANTİMİKROBİYAL PEPTİDİ

Teknik Alan

Buluş, yüksek antimikrobiyal aktivite ve stabiliteyle birlikte düşük sitotoksisite ve hemolitik aktiviteye sahip modifiye retro-defensin analog antimikrobiyal peptitlere ilişkindir.

 

Özet

Doğal veya sentetik model peptidlerin yapı-aktivite ilişkisini inceleyen birçok çalışma, peptidlerin antimikrobiyal aktivitesinin, yapısal ve fizikokimyasal parametrelerdeki (örneğin; yük, hidrofobiklik ve amfipatiklik) değişimlerden etkilenebileceğini göstermiştir. Modifikasyon veya de novo tasarımlar sayesinde, yük, amfipatiklik, hidrofobiklik, çözünürlük ve yapı yönünden istenilen özellikleri sağlayabilen amino asit frekans ve konum seçenekleri kullanılarak Anti Mikrobiayal Peptid (AMP) dizilerinin üretilmesi mümkündür. Antimikrobiyal peptidlerin çoğunun %50 oranında hidrofobik kalıntıya sahip olduğu ve hidrofobikliğin peptidlerin antimikrobiyal etkinliği ve özgüllüğü üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Buluş konusu peptidler yüksek antimikrobiyal aktiviteye, yüksek aktivite spektrumuna, düşük hemolitik aktiviteye sahip olup mikrobiyal direnç geliştirme potansiyeli düşük peptidlerdir.

 

Avantajlar

• Yüksek antimikrobiyal aktivite

• Yüksek aktivite spektrumu

• Düşük hemolitik aktivite değerlerine sahip olmasıdır

 

Kullanım Alanı

• İlaç Sektörleri

• Sağlık Sektörleri

• Araştırma Merkezleri

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2022/022
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/015610


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12