TR | EN

LOMBER PONKSİYON SIRASINDA BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) BASINCININ HIZLI TAHMİN EDİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YÖNTEM


Buluş, spinal manometre ile yapılan intrakraniyal basınç (İKB) ölçümlerinin süresini kısaltacak ve spinal manometrenin kullanıldığı durumlarda beyin omurilik sıvısı (BOS) basınç değerini yüksek doğrulukta tahmin edebilecek bir yöntem ile ilgilidir.

LOMBER PONKSİYON SIRASINDA BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) BASINCININ HIZLI TAHMİN EDİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR YÖNTEM

Teknik Alan

Buluş, spinal manometre ile yapılan intrakraniyal basınç (İKB) ölçümlerinin süresini kısaltacak ve spinal manometrenin kullanıldığı durumlarda beyin omurilik sıvısı (BOS) basınç değerini yüksek doğrulukta tahmin edebilecek bir yöntem ile ilgilidir.

 

Özet

Kafa içi basıncı (KIB) veya intrakraniyal basınç (İKB), kafatası içerisindeki beyin-omurilik sıvısı ve beyinin oluşturduğu basınçtır. Ölçü birimi milimetre-civa (mmHg)'dır. Intrakraniyel basınç invazif veya minimal invazif yöntemlerle ölçülebilmektedir. Fakat, spinal manometre ile yapılan ölçümlerin süresini kısaltacak ve spinal manometrenin kullanıldığı durumlarda BOS basınç değerini yüksek doğrulukta tahmin edebilecek bir yöntem bulunmamaktadır.

Mevcut buluş, gereksinimleri karşılayan, tüm dezavantajları ortadan kaldıran ve ilave bazı avantajlar getiren, spinal manometre ile yapılan intrakraniyal basınç (İKB) ölçümlerinin süresini kısaltacak ve spinal manometrenin kullanıldığı durumlarda BOS basınç değerini yüksek doğrulukta tahmin edebilecek bir yöntem ile ilgilidir. Buluşun öncelikli amacı, BOS basıncının klasik olarak spinal manometre ile ölçüldüğü durumlarda, BOS’un manometre içerisinde zamana bağlı olarak hareket etmesini ve dengeye ulaşmasına gerek kalmaksızın doğru ve kısa sürede sonuç vermesinin sağlanmasıdır. Buluşun amacı, yeni bir matematiksel modelleme ile BOS basıncının tahmin edilebilmesinin sağlamasıdır.

 

Avantajlar

• Kısa süre içerisinde yüksek doğrulukta BOS basıncı sonucunu vermektedir.

 

Kullanım Alanı

• Biyomedikal Şirketleri

• Sağlık Sektörü

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2021/067
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/006586


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12