TR | EN

Koyun/Kuzularda Sütten Kesim Ağırlığı ve Günlük Canlı Ağırlık Artışı Yönünden Yüksek Genetik Değere Sahip Damızlık Seçimi


Bu buluş, Akkaraman ırkı koyunlarda/kuzularda sütten kesim ağırlığı ve kuzuların sütten kesildiği 90. güne kadar canlı ağırlık artışı ile ilişkili Nucleolin genindeki rs427117280 mutasyonu ve belirlenmesi yöntemi ile ilgilidir.

Koyun/Kuzularda Sütten Kesim Ağırlığı ve Günlük  Canlı Ağırlık Artışı Yönünden Yüksek Genetik Değere Sahip Damızlık Seçimi

Teknik Alan

Bu buluş, Akkaraman ırkı koyunlarda/kuzularda sütten kesim ağırlığı ve kuzuların sütten kesildiği 90. güne kadar canlı ağırlık artışı ile ilişkili Nucleolin genindeki rs427117280 mutasyonu ve belirlenmesi yöntemi ile ilgilidir.

Özet

Buluş sayesinde yapılan genetik tarama ile genel olarak uygulanan fenotipik seleksiyona göre daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışı yönünden yüksek genetik değere sahip damızlıklar belirlenebilmektedir. rs427117280-AA genotipindeki Akkaraman kuzuların rs427117280-AC ve rs427117280-CC genotiplerindeki kuzulara göre daha yüksek sütten kesim ağırlığı ve sütten kesim süresine (90. gün) kadar geçen zamandaki günlük canlı ağırlık artışına sahip oldukları ortaya konulmuştur. SNP ile yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak damızlık adayları kuzular hızlı ve kolayca seçilebilecektir. Böylece, yetiştiriciler damızlık olarak kullanmak istedikleri kuzuları kesime/satışa göndermeden işletmelerinde tutarken damızlık olarak kullanılmayacak hayvanları ayıklayarak ekonomik kaybı önleyebileceklerdir.

Avantajlar

•Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak damızlık adayları kuzular hızlı ve kolayca seçilebilecektir.

•Yetiştiriciler damızlık olarak kullanmak istedikleri kuzuları kesime/satışa göndermeden işletmelerinde tutarken damızlık olarak kullanılmayacak hayvanları ayıklayarak ekonomik kaybı önleyebileceklerdir.

Kullanım Alanı

•Hayvancılık

•Biyoteknoloji firmaları ve ıslahçılar

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2020/044
Olgunluk Seviyesi:TRL 2: Teknoloji Konsepti Formüle Edildi.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/20192


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12