TR | EN

Karbon Nanopartikül Sentez Yötemi ve Bunun HUVEC Kanser Tedavisi İçin Kullanımı


Buluş, meme kanseri (MCF-7) ve insan osteosarkomu (Saos-2) gibi kanser hücrelerine yönelik ilaçlar için taşıyıcı olarak kullanılan ve insan umbilikal ven endotel hücreleri (HUVEC) hücre hatlarında kanser hücrelerine yönelik sitotoksik etki göstermesi sayesinde kanser tedavisi sürecinde kullanılabilecek karbon nanopartiküllerin sentezlenmesidir.

Karbon Nanopartikül Sentez Yötemi ve Bunun HUVEC Kanser Tedavisi İçin Kullanımı

Teknik Alan

Buluş, meme kanseri (MCF-7) ve insan osteosarkomu (Saos-2) gibi kanser hücrelerine yönelik ilaçlar için taşıyıcı olarak kullanılan ve insan umbilikal ven endotel hücreleri (HUVEC) hücre hatlarında kanser hücrelerine yönelik sitotoksik etki göstermesi sayesinde kanser tedavisi sürecinde kullanılabilecek karbon nanopartiküllerin sentezlenmesidir.

 

Özet

Bu buluşta da kitozanı jel haline getirdikten sonra mikrodalga fırında karamelize edip, hayvan bağırsağından doğal difüzyona bırakıldı. Böylelikle yüksek derişimli ve düşük yatırım maliyetiyle seri üretim için de uygun bir metot geliştirildi. Yüksek miktarda üretimi yapılan karbon nanopartiküller, kanserli hücreler üzerinde gösterdikleri sitotoksik etki sebebiyle doğrudan kanser tedavisi için kullanılabilir. Kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılan ilaçlar için taşıyıcı olarak görev alacak şekilde kullanılabilir. Yapılan testler in vitro, yani laboratuvar ortamında yapılmış olup, kanserli hücreler üzerinde sitotoksik etki göstermiştir. Meme kanseri (MCF-7) ve insan osteosarkomu (Saos-2) gibi kanserli hücrelerin tedavisinde uygulanan ilaçlar için taşıyıcı olarak kullanılabilir. İnsan umbilikal ven endotel hücreleri (HUVEC) hücre hatlarında kanser tedavisi sürecinde kullanılabilecek karbon nanopartiküller sentezlenmiştir.

Avantajlar

•Meme kanseri (MCF-7) ve insan osteosarkomu (Saos-2) hücerlerinde ilaç taşıyıcı olarak kullanılır

•İnsan umbilikal ven endotel hücreleri (HUVEC) hücre hatlarında kanser hücrelerinde kanser tedavisinde kullanılır

•Yüksek miktarda üretim yapılabilmesi

 

Kullanım Alanı

•Sağlık Sektörü

•İlaç Sanayi

•Eczacılık

•Hastaneler

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2020/052
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:TR2020 18046B
Patent Numarası:2020/18046, PCT/TR2021/051158.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12