TR | EN

Gerçek Zamanlı Otomatik Polip Tespiti için Derin Öğrenme Tabanlı Karar Destek Sistemi


Buluş, kolonoskopi görüntülerinde gerçek zamanlı otomatik polip tespiti yapabilen derin öğrenme yöntemlerine dayalı bir karar destek sistemidir.

Gerçek Zamanlı Otomatik Polip Tespiti için Derin Öğrenme Tabanlı Karar Destek Sistemi

Teknik Alan

Buluş, kolonoskopi görüntülerinde gerçek zamanlı otomatik polip tespiti yapabilen  derin öğrenme yöntemlerine dayalı bir karar destek sistemidir.

Özet

Bu uygulama, hekim tarafından yapılan kolonoskopi işlemi ile eş zamanlı olarak kolonoskopi videosunda var olan lezyonların tespitini yapmaktadır. Geliştirilen sistemin temelinde, veri ön işleme, nesne tespit algoritması, hiperparametre optimizasyonu, topluluk öğrenme ve test işlemleri gibi süreçler yer almaktadır.  Bu sistem ile kolorektal kanserin erken dönem habercisi olan ve tespiti zor olabilecek poliplerin yakalanması mümkün hale gelmektedir. Geliştirilen sistem hızlı veri alma ve güvenilir sonuçlar üretme özelliği ile öne çıkmaktadır. Operasyonlar esnasında elde edilen veriler ve sonuçlar sistemin sürekli olarak kendini geliştirmesi amacıyla da kullanılabilmektedir.

Avantajlar

•Kolorektal kanserin erken teşhisine katkı sağlar.

•Polip tespitinde doğruluk ve hassasiyet başarımı %95’in üzerindedir.

•Gerçek zamanlı çalışır.

•Gözden kaçabilecek poliplerin tespit edilmesinde hekimlere yardımcı olur.

Kullanım Alanı

•Biyomedikal cihaz üreticileri

•Biyomedikal cihaz kullanıcısı sağlık kurumları

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2020/083
Olgunluk Seviyesi:TRL-7: Gerçek (operasyonel) ortamda prototipin doğrulanması yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir
Patent Numarası:2021/010390


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12