TR | EN

DE NOVO TASARLANMIŞ ANTIMIKROBIYAL PEPTITLER


Buluş, yüksek antimikrobiyal aktivite ve stabiliteyle birlikte düşük sitotoksisite ve hemolitik aktiviteye sahip de novotasarlanmış antimikrobiyal peptitlere ilişkindir.

DE NOVO TASARLANMIŞ ANTIMIKROBIYAL PEPTITLER

Teknik Alan

Buluş, yüksek antimikrobiyal aktivite ve stabiliteyle birlikte düşük sitotoksisite ve hemolitik aktiviteye sahip de novotasarlanmış antimikrobiyal peptitlere ilişkindir.

 

Özet

Antimikrobiyal peptitler (AMP), negatif yüklü hücre zarları ile ilk olarak net yükleri sayesinde etkileşime girer. Peptitlerin net yükleri değiştirilerek, antimikrobiyal ve hemolitik aktiviteleri ayarlanabilir. Yüksek yük yoğunluğu, peptitler ve membran arasındaki elektrostatik etkileşimin artmasına ve memeliler için toksisitenin azalmasına neden olmaktadır. Araştırmacılara göre antimikrobiyal peptitler çoğunlukla pozitif yüke sahiptir. Ancak net yükteki artış toksisiteyi de artırmaktadır.

AMP’ler, konakçı savunma peptitleri olarak bilinir ve mikroorganizmalardan insanlara kadar çok çeşitli yaşam formları tarafından doğal olarak üretilirler. Bugün çeşitli organizmalardan izole edilmiş binlerce AMP mevcuttur. AMP’ler mikroorganizmaların hücre zarının yapısını bozarak ya da protein ve nükleik asit sentezinin inhibisyonu gibi hücresel bileşenleri hedef alarak etki gösterirler.

Buluş konusu, doğal AMP’lere alternatif olarak yüksek stabilite ve aktivite ve düşük toksisiteye sahip, uzunluğu 39 aminoasit, katyonik yükü 7.9, hidrofobikliği 30.1 ve izoelektrik noktası 10.71 olan sentetik AMP’dir.

 

Avantajlar

• Yüksek antimikrobiyal aktivite

• Yüksek aktivite spektrumu

• Düşük hemolitik aktivite değerlerine sahip olmasıdır

 

Kullanım Alanı

• İlaç Sektörleri

• Sağlık Sektörleri

• Araştırma Merkezleri

Detaylar

Kategori:Sağlık Teknolojileri
Referans Numarası:2022/023
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/016617


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12