TR | EN

SANDVİÇ YAPILARIN YENİ BİR POLİMER VE METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEME KONFİGÜRASYONU İLE BALİSTİK DİRENÇLERİNİN ARTTIRILMASI


Buluşta, metal matrisli kompozit ve polimer matrisli kompozit tabakalardan üretilmiş yeni bir çeşit sandviç yapının balistik davranışları incelenmiştir.

SANDVİÇ YAPILARIN YENİ BİR POLİMER VE METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEME KONFİGÜRASYONU İLE BALİSTİK DİRENÇLERİNİN ARTTIRILMASI

Teknik Alan

Buluşta, metal matrisli kompozit ve polimer matrisli kompozit tabakalardan üretilmiş yeni bir çeşit sandviç yapının balistik davranışları incelenmiştir.

 

Özet

Hafif kompozit malzemeler şu anda çok çeşitli yük taşıma mühendisliği uygulamalarında geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Metal matrisli kompozit ve polimer matrisli kompozit tabakalardan üretilmiş yeni bir çeşit sandviç yapının balistik davranışları incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle metal matrisli kompozit takviye elamanı türü ve oranını belirlemek için çeşitli oranlarda B4C ve SiC takviyeli Al6061 matrisli kompozit malzemeler üretilmiş ve düşük hızda darbe testlerine tabi tutularak sonuçları incelenmiştir.

Savunma sanayisine yönelik yapılmış bu çalışmada farklı hızlardaki mermiler üretilen kompozit sandviç yapı ile durdurulmaya çalışılmıştır. Farklı kompozit tabakaların mermiyi karşılama sırasının mermiyi durdurabilme etkisi incelenmiştir. Total kalınlığı aynı olan ancak farklı sıralama ile dizilen sandviç yapının mermi durdurma üzerinde büyük etkisi olduğu bulunmuştur.

 

Avantajlar

• Otoklav yöntemine alternatif olarak bir sıcak pres yardımı ile katmanların birleştirilerek kürlenmesi.

• Mermi geliş yönüne göre MMK-PMK-PMK katman konfigürasyonun genel olarak farklı mermi hızlarında balistik direnci arttırdığı sonucunun elde edilmesi.

 

Kullanım Alanı

• Savunma sanayisinde

Detaylar

Kategori:Makine Teknolojileri
Referans Numarası:2022/019
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir
Patent Numarası:2022/014485


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12