TR | EN

İnce Film Mekanik Özelliklerini Ölçmek İçin Bir Yöntem ve Cihaz


Bu buluş, polimerik filmler gibi ince filmlerin mekanik özelliklerinin düşük standart sapma ile ölçülmesi için kullanılan ve daha kesin sonuç veren bir ölçüm yöntemi ve cihazı ile ilgilidir.

İnce Film Mekanik Özelliklerini Ölçmek İçin Bir Yöntem ve Cihaz

Teknik Alan

Bu buluş, polimerik filmler gibi ince filmlerin mekanik özelliklerinin düşük standart sapma ile ölçülmesi için kullanılan ve daha kesin sonuç veren bir ölçüm yöntemi ve cihazı ile ilgilidir.

Özet

Buluşa konu olan ürün ince filmlerin mekanik özelliklerinin incelenmesine olanak sağlayan ve bir tarafı ince bir film tarafından kapatılan silindirik bir kalıbın içindeki basınç artışını ölçen bir ölçüm cihazıdır. Ana hatları ile 3 kısımdan oluşmaktadır.
Birincisi yüksek ve düzenli basınç sağlayan kompresör; ikincisi test ölçüm haznesi ve
üçüncüsü ise zamana ve kompresörden sağlanan hava miktarına bağlı olarak basınç değişimlerinin kaydedildiği kaydedicidir. Polimerik filmler gibi ince film numunelerinin hassas olarak hazırlanması ve hassas olarak tutturulmasına gerek olmadan ölçüm gerçekleştirir. Numune üzerinde daha düşük standart sapma ile ölçüm gerçekleştirebilen bir mekanik özellik ölçme sistemi ile ilgilidir. Üzerine yerleştirilen numune parçanın hava/gaz geçirgenliğinin test edilmesinde kullanılan bir ölçme cihazıdır.

Avantajlar

•Uygun fiyatlıdır

•İnce film gibi numune hazırlamada karşılaşılan kesme, kalıplama gibi prosedürleri ortadan kaldırır

•Numune hazırlarken karşılaşılabilecek çentik, ince kesi gibi hatalardan kaynaklanabilecek problemler ortadan kalkmaktadır

•Yapılan ölçüm sonuçlarının standart sapmalarının çok düşüktür

Kullanım Alanı

•Ar-Ge merkezleri

•Polimer sektörü

Detaylar

Kategori:Makine Teknolojileri
Referans Numarası:2020/045
Olgunluk Seviyesi:TRL-7 Gerçek Çalışma Ortamında Sistem Prototipinin Çalıştırılması Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/22221


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12