TR | EN

Bütünleşik Girdap Üretici Flap Mekanizmalı Aerodinamik Performansı Arttırılmış Kanat


Buluş, enerji ve havacılık alanında hizmet veren sektörlerde kullanılan uçak, mikro ve insansız hava aracı, rüzgar türbini vb. yapılarda kullanılan kanat yapılanmalarının areodimamik performanslarını arttırmayı sağlayan kanat ile ilgilidir.

Bütünleşik Girdap Üretici Flap Mekanizmalı Aerodinamik Performansı Arttırılmış Kanat

Teknik Alan

Buluş, enerji ve havacılık alanında hizmet veren sektörlerde kullanılan uçak, mikro ve insansız hava aracı, rüzgar türbini vb. yapılarda kullanılan kanat yapılanmalarının areodimamik performanslarını arttırmayı sağlayan kanat ile ilgilidir.

 

Özet

Kanat profilleri, hava, su gibi herhangi bir akışkan içinde hareket eden taşıta en uygun taşıma/sürüklenme oranı vermek için dizayn edilmiş verimi doğrudan etkileyen önemli yapılardan biridir. Kanat düşük hızlarda iken vizkoz etkilerden dolayı kanat üzerinde erken ayrılma kabarcığı oluşmakta ve bu kanat üzerinde titreşime, kararsızlığa ve aerodinamik performansın düşmesine sebep olmaktadır. Kanat kaldırma kuvvetini arttırmak kanat profili etrafındaki basınç dağılımını artırmakla sağlanabilmekte olup bu da flap mekanizması ile yapılabilmektedir. Mevcut uygulamada kullanılan flaplar karmaşık olmakla birlikte sistemin ağırlığını arttırmaktadır. Geliştirdiğimiz buluşla birlikte, flapın akış yardımıyla kendi kendine açılıp kapanması ve bu açılıp kapanma esnasında girdap üreticilerin de basit bir mekanizma ile flaptan aldığı hareketle akış hızına göre kendiliğinden açılıp kapanması şeklinde kullanılabilmektedir. Düşük hızlarda hem flap hem de girdap üretici kullanarak sürüklenme biraz artsa bile kaldırma kuvveti daha fazla arttırılacak, hız yükseldikçe hem flap hem de buna bağlı girdap üretici kapanarak kanat normal kanat şekline dönecek ve elde edilen kaldırma kuvveti yeterli olup istenmeyen sürüklenme kuvvetinde gereksiz artış olmayacak, sonuç itibariyle mevcut sistemlere göre aerodinamik performans arttırılacaktır

 

Avantajlar

• Düşük hızlarda türbin torkunda 2 kata kadar artış
• Türbin başlangıç hızında düşüş, MAV’nda kalkış hızlarında performans artışı
• Mevcutta kullanılan girdap üreticilerin yüksek hızdaki gereksiz sürükleme artışı yok edilmektedir.

 

Kullanım Alanı

• Mikro hava aracı üreticileri
• Havacılık ve Yenilenebilir Enerji Sektörü
• Rüzgar türbini, fan pompa üreticileri
 
 
Ticarileştirme Durumu: LİSANS verilmiştir.
Detaylar

Kategori:Makine Teknolojileri
Referans Numarası:2017/065
Olgunluk Seviyesi:TRL-2: Teknoloji konsepti formüle edildi
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2017/23597


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12