TR | EN

Grafen Oksit Aerojelin Ses Yalıtımında Kullanılması


Buluş, katı toz halinde üretilen, ses yutum katsayısı iyileştirilmiş grafen oksit aerojellerin, ses yalıtımı sağlaması istenilen malzemeye eklenerek kullanılması ile ilgilidir. Özetle, buluş daha ince materyaller ile daha efektif ses yalıtımı ile ilgilidir.

Grafen Oksit Aerojelin Ses Yalıtımında Kullanılması

Teknik Alan

Buluş, katı toz halinde üretilen, ses yutum katsayısı iyileştirilmiş grafen oksit aerojellerin, ses yalıtımı sağlaması istenilen malzemeye eklenerek kullanılması ile ilgilidir. Özetle, buluş daha ince materyaller ile daha efektif ses yalıtımı ile ilgilidir.

Özet

Buluş, farklı asitler ile üretilen aerojel grafen oksite ağırlıkça %50 oranında polihidrokarbin eklenerek ses yalıtımı için uygun bir malzeme üretilmesine ilişkindir. Bu malzeme önceki teknikte gözenekli sert gevrek yapılar halinde üretilirken buluş konusu yöntem ile katı toz halinde üretilip farklı malzemelere eklenebilir hale getirilmiştir.

 

Avantajlar
• 600 mm kalınlığındaki mevcut Akustik Panellerdeki ses yutum/yalıtım oranı %80 civarında iken, buluşla 1 mm kalınlığındaki numunede %50’ye varan ses yutum/yalıtım oranısağlanmaktadır.
• Katı toz halinde üretim sayesinde, ses yalıtımlı olarak üretilmesi istenilen birçok malzemeye eklenebilme özelliği vardır.
• Asetik Asit ile üretilen grafen oksit aerojel ile üretilmiş panellerde ses yutum katsayısı 0.5 tir (%50 oranında ses absorbe etme kabiliyeti)

 

Kullanım Alanı
• Akustik paneller
• Ses yalıtım levhaları
• Bina içi pis su (atık su) boruları
• Otomotiv sektörü
• Ses yalıtımının istenildiği diğer malzemeler
Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2018/018
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2018/17950


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12