TR | EN

Gall İçerikli Yeni Nesil Organik Polimer ve Üretim Yöntemi


Buluş; intervaz enzim immobilizasyonunda kullanılmak üzere, biyobozunur özelliğe sahip akrilamid türevli gall kompozit polimer üretimi ile ilgilidir.

Gall İçerikli Yeni Nesil Organik Polimer ve Üretim Yöntemi

Teknik Alan

Buluş; intervaz enzim immobilizasyonunda kullanılmak üzere, biyobozunur özelliğe sahip akrilamid türevli gall kompozit polimer üretimi ile ilgilidir.

 

Özet

Polimerler, maliyeti ve kırılganlığı fazla olmakla birlikte, dayanıklılığı az malzemelerdir. Daha önceden birçok polimer ve kompozit çalışmalarda immobilizasyon amacıyla sentez edilip kullanılmıştır. Bu üretilen kompozit polimerler sayesinde enzimin kararlılığı daha artmış ve sürekli kullanım özelliği sağlanmıştır. Ayrıca polimerlerin toksistesi fazla olduğu için gıda sanayinde kullanımı kısıtlıdır. Bu özelliklerinden dolayı endüstride polimerler yerine, maliyeti daha aza çekecek, dayanıklılığını artıracak kompozit malzemeler tercih edilmektedir. Buluşumuz ile, bu kompozit malzemlere ″gall″ gibi biyobozunur, organik bir malzeme katarak toksisitesini azaltıp, daha farklı ve yeni bir kompozit polimer oluşturulmuştur. Gall, bitkilerin; bakteri, mantar, kene ve böcek gibi değişik organizmaların saldırısına karşı koyma yönünde gösterilen çabanın sonucu ortaya çıkmaktadır ve genellikle bitki büyümesinin arttığı ilkbahar dönemlerinde yeni yaprak, tomurcuk ve çiçeklerde meydana gelmektedir. Buluşumuzla üretilen yeni nesil gall kompozit polimerlerinin doğal yapısı sayesinde hem ilaç hem de gıda endüstrisinde çok sık kullanılan invertaz enziminin aktivitesi arttırılmaktadır.

 
Avantajlar
• Biyobozunur özellik
• Diğer polimerlere nazaran defalarca kullanım özelliği
• İnvertaz enzim aktivitesinin arttırılması
• Doğal polimer kompozit üretimi

 

Kullanım Alanı
• İlaç endüstrisi
• Bağırsak enzimlerini düzenleyici ilaçlar vb.
• Gıda endüstrisi (bira endüstrisi, süt endüstrisi, nişasta endüstrisi, vb.)
• Gıda maddelerinin daha homojen ve daha uzun raf ömrünün istendiği yerlerde
• Kimya endüstrisi (biyolojik deterjanlar vb.)
Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2016/002
Olgunluk Seviyesi:TRL-2: Teknoloji konsepti formüle edildi.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2016/14240


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12