TR | EN

Elmas Tozu Üretim Yöntemi


Nano boyutta ve yüksek kalitede kristallenmeye sahip elmas tozu üretim yöntemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, AIBN ve/veya benzoil peroksit ile radikalik tepkime içeren elmastozu üretim yöntemi ile ilgilidir.

Elmas Tozu Üretim Yöntemi

Teknik Alan
Nano boyutta ve yüksek kalitede kristallenmeye sahip elmas tozu üretim yöntemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, AIBN ve/veya benzoil peroksit ile radikalik tepkime içeren elmastozu üretim yöntemi ile ilgilidir.
 
Özet
Son günlerde yapay elmas üretimi ya da elmas benzeri malzemeler (diamond like materials) üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Diamond like materyaller düşük elektriksel iletkenliğinin yanında yüksek termal iletkenliği, sert ve kimyasal olarak inert olmasından dolayı, metal kaplama, tencere, emaye, ısı yalıtımı ve otomobil pistonlarına kadar birçok alanda gerek direkt olarak, gerekse kaplama yoluyla kullanılabilmesi açısından endüstride oldukça yaygın bir malzemedir. Literatürde, karbon ya da elmas benzeri katı tozlar olarak bilinen elmas tozu, nano boyutta ve yüksek kalitede kristallenmeye sahip şekilde üretilmiştir. Buluşumuzda ise literatürdeki üretim yöntemine yeniden ek olarak bir radikalik reaksiyon ilave ettiğimizde elmas benzeri katı tozların hem daha düşük tanecik boyutlarında üretilebileceğini hem de daha iyi kristallendiklerini görerek daha iyi özellikler sergileyen elmastozu üretmiş olduk.
 
Avantajlar 
• Düşük tanecik boyutu (100-200 nm aralığında)
• Yüksek kristalleşme oranı (70-90 nm aralığında kristal boyutu)
• Düşük elektriksel iletkenlik • Yüksek termal iletkenlik
• Yüksek aşınma dayanımı
 
Kullanım Alanı
• Metal kaplama
• Kesici aletler
• Sürtünmeye maruz kalan yüzeylerin kaplanması
• Sert malzemeler
• Yalıtkan malzemeler
• Tencere, emaye, ısı yalıtımı ve otomobil pistonlarına kadar birçok sektörde
Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2016/042
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2016/12945


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12