TR | EN

Sodyum İyon Pilleri İçin Havada Kararlı yeni O3-NaXMO2 Tipi Tabakalı Metal Oksitlerin Geliştirilmesi


Buluş, sodyum (lityum, potasyum) iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılan metal katkılı yeni nikel, demir ve mangan içeren tabakalı sodyum (lityum, potasyum) metal oksitlerin yeni bir metotla sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal performansının incelenmesi ile ilgilidir.

Sodyum İyon Pilleri İçin Havada Kararlı yeni O3-NaXMO2 Tipi Tabakalı Metal Oksitlerin Geliştirilmesi

Teknik Alan

Buluş, sodyum (lityum, potasyum) iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılan metal katkılı yeni nikel, demir ve mangan içeren tabakalı sodyum (lityum, potasyum) metal oksitlerin yeni bir metotla sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal performansının incelenmesi ile ilgilidir.

Özet

Buluş kapsamında geliştirilen tabakalı sodyum metal oksitler, ilk defa basit ve kolay bir yöntem olan ardışık çöktürme (metal hidroksi karbonat) metodu ile sentezlendi. Sentezlenen ve az miktar bakır, titanyum ve kalsiyum elementlerini içeren tabakalı sodyum metal oksitler; saf, havada kararlı ve sodyum iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanıldığında yüksek spesifik kapasite ve yüksek şarj/deşarj akım yoğunluğuna  sahiptirler. Geliştirilen tabakalı sodyum metal oksitlerin katot ve sert karbonun (amorf karbonun) anot olarak kullanılarak geliştirilen bir şarj edilebilir sodyum iyon pil prototipinin enerji yoğunluğu anot ve katot toplam kütlesine göre 240 Wh/kg değerine ulaşmıştır.

Avantajlar

•Sodyumun yerkabuğunda bol miktarda bulunması ve ucuz olması

•Geliştirilen Cu, Ca ve Ti katkılanmış O3-NaxMO2 maddesinin ticari sodyum iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılabilmesi.

•Sodyum iyon pilin çalışma sıcaklık aralığının geniş olması

•Sodyum iyon pilin taşıma ve depolanmasının güvenli olması

•Sodyum iyon pilin 0.0V değerine kadar deşarj edilebilmesi

•Sodyum iyon pilin şarj/deşarj güç yoğunluğunun yüksek olması

Kullanım Alanı

•Enerji sektörü

•Pil, batarya Sanayi

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:BBF2020/027
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:LİSANS verilmiştir. Tescil Kararı
Patent Numarası:TR 2021 003028 B


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12