TR | EN

Hidrazino-Pirimidin-5-Karbonitril Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri


Buluş; karbonil bileşikleri (keton veya aldehit), etil siyanoasetat, guanilhidrazon türevlerinden çıkarak yeni hidrazino-pirimidin türevlerinin sentez yöntemleri ve biyolojik aktiviteleri ile ilgilidir.

Hidrazino-Pirimidin-5-Karbonitril Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri

Teknik Alan

Buluş; karbonil bileşikleri (keton veya aldehit), etil siyanoasetat, guanilhidrazon türevlerinden çıkarak yeni hidrazino-pirimidin türevlerinin sentez yöntemleri ve biyolojik aktiviteleri ile ilgilidir.

 

Özet

 

Buluş, hidrazon/pirimidin yapılarını içeren hidrazino-pirimidin-5-karbonitril bileşik türevleri ile ilgilidir. Teknikte bilinmeyen bir pirimidin halkası içeren hidrazon temelli yeni hidrazino-pirimidin-5-karbonitril türevleri elde edildi.  Sentez süresi kısa olan ve düşük maliyetli yöntemlerle elde edilebilen formülasyonlar ve bunların üretim yöntemleri geliştirildi. Antimikrobiyal, antiviral, antitüberküloz, antikanser, antiinflamatuvar, antibakteriyel, antiparasitik, antifungal, antiobezite, antidiyabetik, antihipertansif, analjezik, antikonvülsan ve AIDS gibi çeşitli DNA ve RNA virüslerine karşı enzim inhibitörlerine ilaveten biyolojik aktivite amaçlı olarak kullanılabilen bileşen ve formülasyonları geliştirildi.

 

Avantajlar

•Sentezlerinin oldukça kolay ve ucuz olması

•Kısa sürede sentezlenebilmesi

•Medisinal hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi

•Bazı türevlerin kanser hücrelerine karşı cisplatinden daha aktif olması nedeniyle çok sayıda biyolojik aktivite çalışmaları için kullanılabilir

 

Kullanım Alanı

•Bileşiklerin aktivite göstermeleri nedeniyle faz çalışmalarından sonra İlaç sanayinde

•Bitkisel ilaçlamalarda

•Veteriner Sağlık Ürünlerinde kullanılabilir.

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2020/084
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/22493


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12