TR | EN

HETEROSİKLİK HALKALAR (TRİAZOL, THİOAZOLİDİN VE İMİDAZOL ) İÇEREN YENİ ORGANİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ


Buluş, hidrazon grubu taşıyan tiyoüre, triazol, thioazolidin ve imidazol halkası içeren türevlerin sentezine ve bileşiklerin hazırlanmasına yönelik prosedüre ilgilidir.

HETEROSİKLİK HALKALAR (TRİAZOL, THİOAZOLİDİN VE İMİDAZOL ) İÇEREN YENİ ORGANİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ

Teknik Alan

Buluş, hidrazon grubu taşıyan tiyoüre, triazol, thioazolidin ve imidazol  halkası içeren türevlerin sentezine ve bileşiklerin hazırlanmasına yönelik prosedüre ilgilidir.

 

Özet

Bu buluşta 1,3-DİAMİNOGUANİDİN tuzu, karbonil bileşikleri (aldehit /keton) sonra aldık 1,3-Diaminoguanidin türevlerinin, DMAD ile (dimetilasetilendikarboksilat) reaksiyonu çıkarak imidazol türevlerinin sentiledik. 1,3-Diaminoguanidin türevleri çeşitli izotiyosiyanat ile reaksiyonunda hem triazol türevlerini hem de doz zinciri (N',2-di(benziliden)-N-(fenilkarbamotiyoil)hidrazin-1-karbohidrazonamid) iki ürün elde edildik. Doz zinciri olan DMAD'le (dimetilasetilendikarboksilat) reksyon sonucu tiyoüre türevlerinin kazandık. Literatürde olmayan yeni sentezlenen bu bileşiklerin Hidrazon sahıp olan tiyoüre, triazol, thioazolidin ve imidazol halkası içeren türevlerin türevleri olası nedeni ile canlılar için koruyu ve tedavi edici kimyasal olarak da kullanılacağı düşünülmektedir.

 

Avantajlar

• Kolay bir şekilde sentezlenebilir.

• Düşük maliyetle maddelerin sentezi.

 

Kullanım Alanı

• İlaç Firmalar

• Kimya Firmalar

• Araştırma Merkezleri

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2021/090
Olgunluk Seviyesi:TRL-4: Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir
Patent Numarası:2021/016385


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12