TR | EN

DOMİNO REAKSİYONU SONUCU İLAC KULLANILABİLECEK DÖRT FARKLI YENİ BİLEŞİkLER GRUBU SENTEZLENMESİ


Buluş, dört yeni organik heterosiklik bileşikler grubu tek bir reaksiyonun ürünü olarak kolay ve verimli bir şekilde sentezi ile ilgilidir.

DOMİNO REAKSİYONU SONUCU İLAC KULLANILABİLECEK DÖRT FARKLI YENİ BİLEŞİkLER GRUBU SENTEZLENMESİ

Teknik Alan

Buluş, dört yeni organik heterosiklik bileşikler grubu tek bir reaksiyonun ürünü olarak kolay ve verimli bir şekilde sentezi ile ilgilidir.

 

Özet

Heterosikller, bugün piyasada bulunan kanser önleyici ilaçların çoğunun temel yapısal bileşenleridir. Gerçekten de, 2010 ve 2015 yılları arasında FDA tarafından onaylanan yeni moleküler anti-kanser ajanlarının neredeyse üçte ikisi yapılarında heterosiklik halkalar içeriyordu. Anti-kanser ilaç tasarımındaki yaygınlıkları, kısmen, çok sayıda hücresel süreç ve mekanizmanın onlarla etkileşime girme yeteneğini geliştirmiş olmasıyla, doğada son derece yaygın olmalarına bağlanabilir.

kanser, antimalaryal, antiviral, antifungal, antibakteriyel, antitüberküler, antienflamatuar vb olmak üzere iyi biyolojik aktivite gösterebilecek, domino reaksiyonları yönitimi kullanılarak bir reaksiyondan yeni elde farklı edilen dört bileşiklerinin (Poli-heterosiklik halkalar türevleri) sentezlenmesi ile ilgilidir.

 

Avantajlar

• Üretimi kolay

• İyi verim

• Kısa zaman

• Çevre dostu reaksiyon

• Yüksek biyolojik aktivite olasılığı

 

Kullanım Alanı

• İlaç Firmalar

• Kimya Firmalar

• Sağlık Teknolojileri

• Araştırma Merkezleri

 

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2021/138
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/012034


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12