TR | EN

DİHİDROKSİ-TETRAHİDROİNDENO-İMİDAZOL TÜREVLERİN SENTEZİ


Bu buluşun amacı, biyolojik yönden aktif hidrazono-imidazol grubu içeren yeni moleküllerin sentezlenmesidir.

DİHİDROKSİ-TETRAHİDROİNDENO-İMİDAZOL TÜREVLERİN SENTEZİ

Teknik Alan

Bu buluşun amacı, biyolojik yönden aktif hidrazono-imidazol grubu içeren yeni moleküllerin sentezlenmesidir.

 

Özet

İki azot atomuna sahip olup İmidazol bilşeşikleri azot atomu içeren Heterosiklik bileşikler geniş farmasötik aktivite özelliklerinden dolayı önemli bileşiklerdir. İmidazol halkası elektronca zengin özelliği, imidazol türevlerinin biyolojik sistemlerdeki çeşitli geniş biyoaktivite özellikler göstermektedir. Histamin, B12 vitamini, DNA ve hemoglobin gibi biyolojik moleküllerin yapısında bulunan imidazol farmakofor grubu enzimler ve reseptörlerle zayıf etkileşimler nedeniyle ilaç kimyası için önemli bileşiklerdir.  Çoğu antifungal ve ilaçların bir kısmı imidazol türevleridir.  Yüksek terapötik potansiyele ve biyolojik olarak etkin özelliğe sahip İmidazol grubu içeren çok sayıda moleküller bulunmaktadır. Örneğin, antikanser ( imidazole carboxamide, zoledronik asit, dacarbazin, azatioprin, nilotnib ve tipifarnib), antifungal (klotrimazol, mikonazol, ketokonazol ve oksikonazol), antiparaziter (metronidazol, benznidazol, ornidazol ve seknidazol), antihistaminik (simetidin, imetit, immepip ve tioperamid), antinöropatik (nafimidon, fipamezol ve deksmedetomidin) ve antihipertansif (losartan, eprosartan, ve olmesartan) vb.

Mevcut buluş, guanilhidrazonların (aminoguanidin) Ninhydrin (2,2-dihydroxyindane-1,3-dione) ne türevleri ile reaksiyonundan hidrazon içeren Dihidroksi-tetrahidroindeno-imidazole türevlerinin sentezi ve bunların farmokolojik olarak kabul edilebilir tuzları, tautomer ve yapıları ile ilgilidir.

 

Avantajlar

• Ulaşılması kolay maddelerden sentezlenir.

• Maliyeti düşük maddeler sentezlenir.

• Piyasa fiyatı ucuz olan maddelerden başlayarak sentezlenir

 

Kullanım Alanı

• İlaç Sektörleri

• Sağlık Sektörleri

• Arıştırma Merkezleri

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2021/139
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Technology validated in lab
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/010295


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12