TR | EN

Bir Polimer Nanokompozit Adsorban ve Üretim Yöntemi


Buluş, sucul ortamdan mikro kirletici farmasötik ilaç etken maddelerin giderilmesini sağlayan, demir oksit (Fe3O4) katkılı polietilenimin içeren bir polimer nanokompozit adsorban ile ilgilidir.

Bir Polimer Nanokompozit Adsorban ve Üretim Yöntemi

Teknik Alan

Buluş, sucul ortamdan mikro kirletici farmasötik ilaç etken maddelerin giderilmesini sağlayan, demir oksit (Fe3O4) katkılı polietilenimin içeren bir polimer nanokompozit adsorban ile ilgilidir.

Özet

Buluşun öncelikli amacı, atık su, içme suyu, yüzey suları (göl, nehir vb.) ve yer altı suları gibi sucul ortamlardan mikrokirletici farmasötik ilaç etken maddelerin giderilmesini sağlamaktır. Polimer nanokompozit adsorban, demir oksit (Fe3O4) katkılı polietilenimin (PEI) polimerini ihtiva etmektedir. Polimer nanokompozit adsorban arıtma işlemini tamamladıktan sonra sudan kolayca ayrılabilmektedir. Üretim yöntemi yenilikçi ve kolay olan, modifiye edilmiş ferromanyetik bir polimer nanokompozit adsorbandır. Atık giderim verimi oldukça yüksektir. Sanayiye uygulanabilir ve maliyeti düşüktür.

Avantajlar

•Antibiyotik ilaç etken madde giderim verimi çok yüksektir

•Malzeme arıtımını tamamladıktan sonra sudan kolayca ayrılabilmektedir

•Üretim yöntemi yenilikçi ve kolaydır

•Maliyeti düşüktür

•Yapısındaki sürfaktan özelliği ile suda dezenfeksiyon sağlamaktadır

•Hafiftir

Kullanım Alanı

•Atık su arıtma ve içme suyu arıtma tesisleri

•Belediyeler

•Kompakt su arıtıcısı tasarımı yapan firmalar

•Kimya sanayi

•Su ve kanalizasyon idareleri

 

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2020/081
Olgunluk Seviyesi:TRL 3: Konseptin Deneysel Kanıtlanması Tamamlandı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/22560


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12