TR | EN

1,3-DİKARBONİL TÜREVLERİ İÇEREN DİPOLAR (ZWİTTER İYON) İMİDAZOL TÜREVLERİN SENTEZİ


Buluş, üç bileşenli reaksiyonundan (MCRs) elde edilen yeni imidazol halkası içeren disiklohekzan, trioksopirimidin ve dioksokroman türevlerinin (Formül I-VI) sentezi ile ilgilidir.

1,3-DİKARBONİL TÜREVLERİ İÇEREN DİPOLAR (ZWİTTER İYON) İMİDAZOL TÜREVLERİN SENTEZİ

Teknik Alan

Buluş, üç bileşenli reaksiyonundan (MCRs) elde edilen yeni imidazol halkası içeren disiklohekzan, trioksopirimidin ve dioksokroman türevlerinin (Formül I-VI) sentezi ile ilgilidir.

 

Özet

Doğal moleküllerin yanı sıra Sentetik olarakta üretilen imidazoller, iki azot atomuna sahip olup beş üyeli heterosiklik halkalardır. İmidazol halkası elektronca zengin özelliği, imidazol türevlerinin biyolojik sistemlerdeki çeşitli enzimler ve reseptörlerle zayıf etkileşimler nedeniyle geniş biyoaktivite özellikler göstermektedir. Histamin, B12 vitamini, DNA ve hemoglobin gibi biyolojik moleküllerin yapısında bulunan imidazol farmakofor grubu biyolojik yaşam süreçlerinde önemli rolleri bulunmasından dolayı ilaç kimyasında önem arzetmektedir.  Çoğu antifungal ve ilaçlar Oxiconazole, Butoconazole, Ketoconazole, Econazole, Sertaconazole, Isoconazole, Azanidazole, Omoconazole, Clotrimazole ilaç olarak kullanılan bazı antifungal ilaçlar ve antibiyotikler imidazol türevleridir. 

Mevcut buluş, üç bileşenli reaksiyonundan (MCRs) elde edilen yeni imidazol halkası içeren disiklohekzan, trioksopirimidin ve dioksokroman türevlerinin (Formül I-VI) sentezi ve bunların farmokolojik olarak kabul edilebilir tuzları, tautomer ve zwitter iyon (içtuz/dipolar) yapıları ile ilgilidir.

 

Avantajlar

• Ulaşılması kolay maddelerden sentezlenir.

• Maliyeti düşük maddeler sentezlenir.

• Sentezi kolay

Kullanım Alanı

• İlaç Sektörleri

• Sağlık Sektörleri

• Araştırma Merkezleri

 

Detaylar

Kategori:Kimya Teknolojileri
Referans Numarası:2022/026
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Technology validated in lab
Patent Koruması:Patent başvurusu yapılmış, süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2022/011604


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12