TR | EN

P38 MAPK İnhibitörü Aktivitesine Sahip Üre Türevlerinin Sentezi


Buluş, meme, akciğer ve endometriyum kanserinin tedavisi için etkili ve yeni bir kemoterapötik ilaç adayı olan ve yüksek anti-kanser aktiviteye sahip ilaç adayının sentezlenmesi ile ilgilidir.

P38 MAPK İnhibitörü Aktivitesine Sahip Üre Türevlerinin Sentezi

Teknik Alan
Buluş, meme, akciğer ve endometriyum kanserinin tedavisi için etkili ve yeni bir kemoterapötik ilaç adayı olan ve yüksek anti-kanser aktiviteye sahip ilaç adayının sentezlenmesi ile ilgilidir.
 

Özet
Mitogen ile aktive olan protein kinaz (MAPK) enzimleri istisnai düzenleme özelliğine sahip olup, kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde önemli bir katkıya sahiptirler. p38 mitogen aktive olan protein kinaz (p38MAPK) enziminin sinyal iletim yollarında, ağrı ve inflammasyonda önemli göreve sahiptir. Buluş,
p38MAPK enzimini inhibe ederek meme, akciğer ve endometriyum kanserinin tedavisi için kullanılabilecek bileşikler, bu bileşikleri içeren farmasötik kompozisyonlar ve söz konusu kompozisyonların kemoterapötik ilaç adayı olarak kullanımı ile ilgilidir.

 

Avantajlar
• Meme, akciğer ve rahim kanseri tedavisinde; kemoterapötik ilaç olarak kullanılabilir.
• Geliştirilen 18a, 19a, 23a kodlu maddeler sitotoksik özellikte olup p38MAPK yolağını inhibe etmektedir.
• 18a maddesi MDA-MB-231 meme ve A549 akciğer kanser hücre hatlarında sitotoksik bulunmuştur ve p38MAPK’ı da en güçlü inhibe eden bileşiklerden birisi olduğu gösterilmiştir.
• 19a maddesi yine A549 ve RL95-2 hücrelerinde sitotoksik bulunmuş ve aynı zamanda bu hücrelerde p38MAPK’ı inhibe ettiği gösterilmiştir.
• 23a ise tüm hücrelerde sitostatik etki göstermiştir ve MDA-MB-231 ve RL95-2’de p38MAPK inhibisyonu yaptığı görülmüştür.23a kodlu madde ayrıca bilinen p38MAPK inhibitörü BIRB-796’dan daha etkili bulunmuştur.


Kullanım Alanı
• İlaç sanayi
• Kanser ilaçları üretimi

Detaylar

Kategori:İlaç Teknolojileri
Referans Numarası:2019/075
Olgunluk Seviyesi:TRL-3 : Konseptin deneysel kanıtlaması tamamlandı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2019/22091


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12