TR | EN

İlaç Salınımında Kullanılmak Üzere Polimerikhidrojel Üretimi İçin Bir Yöntem


Buluş; geliştirilmiş suda şişme özelliği sayesinde biyomedikal alanda kontrollü ilaç salınımı için kullanılan kompozit yapıda polimerik hidrojeller ve bunların üretim yöntemi ile ilgilidir.

İlaç  Salınımında Kullanılmak Üzere Polimerikhidrojel Üretimi İçin Bir  Yöntem

Teknik Alan
Buluş; geliştirilmiş suda şişme özelliği sayesinde biyomedikal alanda kontrollü ilaç salınımı için kullanılan kompozit yapıda polimerik hidrojeller ve bunların üretim yöntemi ile ilgilidir.

 

Özet
Günümüzde, insan sağlığını tehdit eden birçok hastalık kontrollü ilaç salınımı tekniği ile tedavi edilebilmektedir. Bu doğrultuda, farklı hastalıkların tedavileri için farklı etken maddeler ve bu etken maddelerin salınımını sağlayacak farklı polimerik yapılar geliştirilmektedir. Hidrojeller, suda şişme özelliğine sahip ağ yapılı maddelerdir. Polimerik hidrojeller ise; pH, sıcaklık, iyon derişimine karşı cevap verme, makro gözenekleri sayesinde hızlı şişme ve ilaç moleküllerinin difüzyonunu kontrol etme gibi özelliklere sahip olduklarından biyomedikal uygulamalarda, özellikle de kontrollü ilaç salınımında yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. Buluşumuz ile özellikle Clarithromycin ve diğer kanser ilaçlarının salınımı için sentezlenen hidrojel, 1gr. polimer ilacı 3,5 saat civarında adsorplayabilmektedir. Bu sonuçlar literatürdeki en iyi sonuçlardır. Ayrıca bu polimerler insan vücut sıcaklığında 35-40 ⁰C’de %700 şişme özelliği göstermektedir ki literatüre göre %500’ün üzerinde şişme özelliği gösteren hidrojeller çok iyi kabul edilir.

 

Avantajlar
• Kontrollü ilaç salınımı
• Hızlı tepkime süresi
• İnsan vücut sıcaklığında (35-40 ⁰C) %700 oranında şişme özelliği
• 1gr. polimer, kanser ilacını 3,5 saat civarında adsorplayabilmektedir
• Clarithromycin ve diğer kanser ilaçlarını adsorplayabilme özelliği
• Termal ve mekanik kararlılık
 

Kullanım Alanı
• İlaç endüstrisi
• Kanser ilaçları
• Kimya endüstrisi

 

Detaylar

Kategori:İlaç Teknolojileri
Referans Numarası:2015/053
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 : Laboratuvar düzeyinde prototip geliştirme yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2015/15943 - PCT/TR2016/050479


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12