TR | EN

YENİ KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ (SOFCs)


Bu buluş, atmosferde birkaç lantanit oksit ve katı hal reaksiyonları kullanarak Bi2O3 bazlı katı çözeltileri başarıyla üretmesini ilgilidir.

YENİ KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ (SOFCs)

Teknik Alan

Bu buluş, atmosferde birkaç lantanit oksit ve katı hal reaksiyonları kullanarak Bi2O3 bazlı katı çözeltileri başarıyla üretmesini ilgilidir.

 

Özet

Kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren katı oksit yakıt hücreleri (SOFC'ler), son yıllarda kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. SOFC üniteleri ise sadece hidrojen, metan ve bazı gazlar gibi temiz yakıtlar kullandıkları için çevre dostudur. Bu sistemlerde, elektrolitin iyon iletkenliği, yüksek elektriksel verim elde etmek için kritik öneme sahiptir. Yüksek çalışma sıcaklıklarındaki (>800 °C) dayanıklılığı nedeniyle, itriya ile stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) artık mevcut SOFC ünitelerinde bir elektrolit malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak birçok araştırmacı, SOFC'lerde yüksek çalışma sıcaklıklarının hücre bileşenleri arasında korozyon sorunlarına neden olması nedeniyle pil ömrü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Bu buluşta, çeşitli miktarlarda Dy2O3, Sm2O3, Ho2O3 ve CeO2 ile birlikte katkılanmış Bi2O3 bazlı seramik numuneler, İTs (Ara Sıcaklıklar) SOFC sistemleri için yeni bir tür katı elektrolit oluşturmak üzere atmosferik koşullar altında katı hal reaksiyon yöntemi kullanılarak üretildi.

 

Avantajlar

• Numuneleri karakterize etmek için X–Işını Kırınımı (XRD) yöntemi, Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz (TG&DTA), Dört Nokta Prob Tekniği (FPPT) ve Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskobu (FE–SEM) kullanıldı.

• 700 °C'de maksimum iletkenlik 0,027 S/cm'dir.

 

Kullanım Alanı

• Enerji sektörü

• Pil, batarya Sanay

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:2022/053
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2023/001147


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12