TR | EN

Rüzgar Türbini Kanadında Kambur Balina Kanat Yapısı ve Modülerliğin Uygulanması


Buluş, kambur balina kanat yapısı ile modüler kanat uygulaması metodu ile ilgilidir.

Rüzgar Türbini Kanadında Kambur Balina Kanat Yapısı ve Modülerliğin Uygulanması

Teknik Alan

Buluş, kambur balina kanat yapısı ile modüler kanat uygulaması metodu ile ilgilidir.

Özet

Buluşun amacı, kambur balina kanat yapısı ile modüler kanat uygulanmasının birleştirilmesi şeklindedir. Öncelikle kanat modellerinde, hücum ve firar kenarları dahil olmak üzere, rüzgar potansiyeline ve seçilen kanat modeline en uygun dalga ve genlik çalışması yapılır. Böylelikle, seçilen kanat modeli üzerinde en verimli balina kanat modelinin uygulanması gerçekleştirilir. Ardından seçilen balina kanat uygulaması gerçekleştirilen kanadın modülerlik çalışması yapılır. Modülerlik çalışması da optimize edilmiş kambur balina kanat yapısındaki çıkıntı bölgelerinde kullanılır. Bu da hem ayrı bir çıkıntı oluşmasını engelleyecek hem de yapı formunu değiştirmeden, birleştirme veya yapışkan yöntemi ile modülerliği sağlayacak, modülerlikle 60-80 m uzunluğundaki kanatlar 4-5 parça şeklinde rahatça üretilebilecek, uzun parça üretim hataları azaltılacak, uzun kanat taşıma problemleri bertaraf edilebilecektir. Modülerlik ile üretim kolaylığı sağlanırken, transport maliyetlerini düşürüp, ulaştırma, işçilik, üretim süresi ve maliyet kazançları ile sahalarda uygulanabilir ve daha kolay montajı gerçekleşebilir ürünlerin ortaya çıkmasının önü açılmış olacaktır.

Avantajlar

•Kanat model üzerine, kambur balina kanat uygulaması, kanat performans artışı,

•Modüler bir kanat yapısı,

•Modülerlik ile 60-80 m uzunluğundaki kanatlar 4-5 parça şeklinde rahatça üretilebilir,

•Uzun kanat taşıma problemi bertaraf edilir,

•Deneme ve montaj kolaylığı sağlar,

•Modüleritenin getireceği transport, ulaştırma, işçilik, üretim süresi ve maliyet kazancı sağlar.

Kullanım Alanı

•Enerji Sektörü

•Rüzgar santrallerinde

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:BBF2020/067
Olgunluk Seviyesi:TRL-2 : Teknoloji Konsepti Formüle Edildi.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam ediyor.
Patent Numarası:2021/005824


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12