TR | EN

RADYOAKTİF SÜPERKAPASİTÖRLER


Buluş, radyoaktif bileşen ihtiva eden bir karbon nanotüp (KNT) elektrodu veya radyoaktif bileşen ihtiva eden grafen oksit (GO) elektrodu bir süperkapasitör ve bu süperkapasitörü hazırlama yöntemi ile ilgilidir.

RADYOAKTİF SÜPERKAPASİTÖRLER

Teknik Alan

Buluş, radyoaktif bileşen ihtiva eden bir karbon nanotüp (KNT) elektrodu veya radyoaktif bileşen ihtiva eden grafen oksit (GO) elektrodu bir süperkapasitör ve bu süperkapasitörü hazırlama yöntemi ile ilgilidir.

 

Özet

Dünyanın artan enerji ihtiyacı, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve var olan eneri kaynaklarının daha verimli kullanması için enerjinin depolanmasıı zorunluhale getirmiştir. Bu zorunluluk, bilimsel toplulukları ve dünya güçlerini, enerji depolama aygıtlarına odaklanmaya itmiştir.

Süperkapasitörlere yüksek miktarda enerji depolanabilmesine karşın şarj-deşarj döngüleri kısadır. Literatürde genellikle 5.000 döngü ya da şarj deşarja sahip süperkapasitörlere rastlamak mümkündür (10.000 döngü ya da şarj deşarj mükemmel sonuç olarak bilinir.). Bu açıdan bu buluş 15.000 kez şarj-deşarj ile % 95 verimle literatürde de bir ilktir.

Uzun ömürlü yüksek miktarda enerji depolanabilen (308 F/g) ve uzun ömürlü şarj-deşarj döngüsüne sahip (15.000) % 95 verimli radyoaktif bileşenli organik (karbon nanotüp ve grafen oksit) yeni bir süperkapasitör üretilmiştir.

 

Avantajlar

• Yüksek miktarda enerji yoğunluğuna sahiptır.

• Uzun ömürlü bir şarj deşarj döngüsüne.

• Yüksek Cooulombik verime sahiptir.

 

Kullanım Alanı

• Enerji sektörü

• Pil, batarya Sanay

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:2021/122
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme
Patent Koruması:Başvuru. Süreç devam ediyor.
Patent Numarası:2022/018542


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12