TR | EN

KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ (SOFCs)


Bu bulş, atmosferik koşullar altında Ho–Tb–Eu ortak katkılı Bi2O3 bazlı katı çözeltiler oluşturmak için katı hal reaksiyonlarının kullanımına ilgilidir.

KATI OKSİT YAKIT PİLLERİ (SOFCs)

Teknik Alan

Bu bulş, atmosferik koşullar altında Ho–Tb–Eu ortak katkılı Bi2O3 bazlı katı çözeltiler oluşturmak için katı hal reaksiyonlarının kullanımına ilgilidir.

 

Özet

Katı oksit yakıt hücreleri (SOFC'ler), yakıtın kimyasal enerjisini elektrokimyasal bir işlemle güce dönüştüren bir tür yakıt hücresidir. Hızlı hücre kinetik süreçleri ve katı elektrolitin yüksek çalışma sıcaklıklarında (> 800 °C) iyon iletkenlik performansı nedeniyle, SOFC'ler yüksek elektriksel verimliliğe sahiptir. Bununla birlikte, zamanla, yüksek çalışma sıcaklığı, hücre bileşenleri arasındaki termal genleşme katsayısı uyuşmazlığı nedeniyle korozyona neden olarak elektriksel verimliliği büyük ölçüde düşürür ve pil ömrünü kısaltır. Bu nedenle, çalışma sıcaklığının ara aralığa (600 °C–800 °C) düşürülmesi korozyon sorunlarını ortadan kaldırabilir, ancak ne yazık ki sıcaklığa bağlı olarak hücre redoks reaksiyonlarının yavaşlaması nedeniyle elektriksel verim düşer.

Bu buluşta, ortam atmosferindeki katı hal reaksiyonları, Ho-Tb-Eu ortak katkılı Bi2O3 katı seramik toz solüsyonları üretmek için kullanılmıştır ve 750°C derece sıcaklıkta en iyi sonuçlar verdiği yer.

 

Avantajlar

• 750 °C'de maksimum iletkenlik 0,288 S/cm ve en düşük aktivasyon enerjisi 0,19 eV'dir.

• Tüm numuneler verilen sıcaklıklarda termal olarak kararlıydı.

 

Kullanım Alanı

• Enerji sektörü

• Pil, batarya Sanay

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:2022/054
Olgunluk Seviyesi:TRL 4: Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2023/000544


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12