TR | EN

KATI OKSİT YAKIT PİLİ İÇİN YENİ ELEKTROLİT MALZEMELERİ


Mevcut buluş, bilhassa katı oksit yakıt pillerinde kullanılan düşük elektronik ve yüksek iyonik iletkenliğe sahip, termodinamik ve kimyasal olarak kararlı katı elektrolit malzemesi ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir.

KATI OKSİT YAKIT PİLİ İÇİN YENİ ELEKTROLİT MALZEMELERİ

Teknik Alan

Mevcut buluş, bilhassa katı oksit yakıt pillerinde kullanılan düşük elektronik ve yüksek iyonik iletkenliğe sahip, termodinamik ve kimyasal olarak kararlı katı elektrolit malzemesi ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir.

 

Özet

Bu buluş, bilhassa katı oksit yakıt pillerinde kullanılan düşük elektronik ve yüksek iyonik iletkenliğe sahip, termodinamik ve kimyasal olarak kararlı katı elektrolit malzemesi ve bunun üretim yöntemi ile ilgili olup malzeme Bi2O3, La2O3, Nd2O3, Eu2O3 ve Dy2O3 içerir. Üretim yöntemi; içeriği belirli stokiyometrik oranlarda karıştırma, öğütme, presleme ve ısıl işlem basamakları; malzemenin yapısal, termal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi; X-Işını kırınımı analizi, termal analiz, elektron mikroskobu görüntüsü, DC 4-Nokta iletkenlik ölçümü ve aktivasyon enerjisi hesabı basamakları ile karakterize edilir.

 

Avantajlar

• Yeterince yüksek oksit iyon iletkenlik (çalışma sıcaklığında 0,1 S/cm).

• Düşük elektronik iletkenlik (<10-3 S/cm).

• Termodinamik ve kimyasal kararlılık.

• Elektrot malzemelerine karşı kimyasal olarak eylemsizlik.

 

Kullanım Alanı

• Enerji sektörü

• Pil, batarya Sanay

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:2022/008
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirmesi Yapıldı
Patent Koruması:İNCELEMELİ PATENT olarak tescil edildi.
Patent Numarası:TR2022 000825B, PCT/TR2022/050947.


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12