TR | EN

Bir Triboelektrik Nanojenaratör


Bu buluş, statik elektrikten elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan triboelektrik nanojeneratörler ile ilgilidir

Bir Triboelektrik Nanojenaratör

Teknik Alan

Bu buluş, statik elektrikten elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan triboelektrik nanojeneratörler ile ilgilidir

 

Özet

 

Buluş negatif yük toplayan, elektriksel olarak iletken en az bir polimer film ve pozitif yük toplayan, paramanyetik metal katkılı, elektriksel olarak iletken en az bir polimer-metal film ile karakterize edilen bir triboelektrik nanojeneratör ile ilgilidir. Önceki çalışmalarda nanojeneratörler genellikle nA civarında akım üretilebiliyordu, bu triboelektrik nanojeneratörde ise  µA seviyesinde elektrik üreten TENG’lere rastlanmaktadır. Sonuçlara bakıldığında PANI-PANI Metal elektrotlar ile hazırlanan triboelektrik jeneratörlerden daha verimli sonuçlar elde edilmiştir.

Avantajlar

 

•Elektrotlarda polimerler kullanılarak dirençleri düşürülmüştür

•µA seviyesinde elektrik üretimi sağlanmaktadır

•Giyilebilir teknoloji ürünlerinde kullanılabilir

 

Kullanım Alanı

 

•Tekstil Sanayi

•Enerji Sanayi

Detaylar

Kategori:Enerji Teknolojileri
Referans Numarası:2020/085
Olgunluk Seviyesi:TRL-4 Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:2020/22443


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12