TR | EN

Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi


Rüzgar erozyonu yüzünden, toprak materyallerinin hem taşındığı alanlardaki arazilerin, hem de taşınan bu materyallerin depolandığı alanlardaki arazilerin özellikleri hızla bozulur ve üretim kapasiteleri düşer, bu sayede çok ciddi arazi ve ürün kayıpları meydana gelir. Bu açıdan rüzgar erozyon miktarının doğru ölçülmesi ve önlem alınması gerekir.

Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi

Teknik Alan
Bu buluş, rüzgar erozyonundan etkilenen havzalarda rüzgar erozyonunun anlık izlenmesi ve modellenmesi ile ilgili bir sistemdir.


Özet
Rüzgar erozyonu yüzünden, toprak materyallerinin hem taşındığı alanlardaki arazilerin, hem de taşınan bu materyallerin depolandığı alanlardaki arazilerin özellikleri hızla bozulur ve üretim kapasiteleri düşer, bu sayede çok ciddi arazi ve ürün kayıpları meydana gelir. Bu açıdan rüzgar erozyon miktarının doğru ölçülmesi ve önlem alınması gerekir. Buluşumuz; rüzgar erozyonu miktarını ölçen, izleyen ve modelleyen bir sistem olup mevcut ölüm ve izleme sistemlerinden daha üst düzey bir çözüm sağlamaktadır. Rüzgar etkisiyle uçuşan toz taneciklerinin sensörlere çarpmasıyla birlikte Pieozo elektrik sensörlerin ürettiği frekans veya voltajı ölçülür.


Ölçülen bu veriler dataloger ile kaydedilir. Kaydedilen veriler GPRS sistemi ile online aktarılır. Aktarıldığı bilgisayarda yazılım sayesinde otomatik olarak hesaplanıp, sediment akış miktarına dönüştürerek matematiksel modeller. Modellenen verilerin coğrafi bilgi sistemlerinde işleyerek rüzgar erozyonunun anlık ve kümülatif haritalanmasını sağlar.

 

Avantajlar
• Hızlı kolay ve mevcut yöntemlere kıyasla daha doğru toprak erozyonu ölçümü
• Rüzgar erozyonunun havza boyutunda ölçümü, izlenmesi ve modellenmesi
• Toprak, iklim, vejetasyon ve yüzey parametrelerinin ölçümlerine ihtiyaç duymaz
• Online veri akışı sayesinde yazılım kurulu olduğu herhangi bir bilgisayardan rüzgar erozyonunun anlık izlenmesi ve değerlendirmesi yapılabilir.
• Piezo elektrik sensörler ile sediment miktarı ölçümü
• GPRS teknolojisi ile online bilgisayara aktarılır, bilgisayar yazılımı ile otomatik hesaplanır
• Sistem rüzgar erozyonu olayını havza için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeoistatistik yöntemlerle anlık veya kümülatif haritalayabilir.

 

Kullanım Alanı
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Büyük tarım alanları
• Üniversiteler
• Rüzgar erozyonunun ölçülmesi ve takibini gerektiren tüm sektörlerde

Detaylar

Kategori:Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Referans Numarası:2015/062
Olgunluk Seviyesi:TRL-3: Konseptin deneysel kanıtlaması tamamlandı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2015/17141


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12