TR | EN

Bir Otomatik Programlama Yöntemi


Yöntem bir işlemci birimi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar tabanlı bir yaklaşım olup makine öğrenmesi (machine learning), evrimsel hesaplama (evolutionary computation) ve sistem modelleme (systemmodelling) teknik alanlarına girmektedir.

Bir Otomatik Programlama Yöntemi

Teknik Alan
Kullanıcı tarafından belirlenen fonksiyon ve terminalleri kullanarak, belirli girdiler için belirli çıktılar verecek şekilde sistem modelleme ve tasarımı yapan evrimsel hesaplamaya dayalı bir otomatik programlama yöntemi ile ilgilidir. Yöntem bir işlemci birimi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar tabanlı bir yaklaşım olup makine öğrenmesi (machine learning), evrimsel hesaplama (evolutionary computation) ve sistem modelleme (systemmodelling) teknik alanlarına girmektedir.


Özet
Kullanıcı tarafından belirlenen fonksiyon ve terminalleri kullanarak, belirli girdiler için belirli çıktılar verecek şekilde sistem modelleme ve tasarım yapan evrimsel hesaplamaya dayalı bir otomatik programlama yöntemidir.

 

Avantajlar
• Sistem modelleme
• Sembolik regresyon
• Eğri uydurma problemleri
• Zaman serileri tahmin problemleri
• Optimal kontrol
• Planlama
• Otomatik programlama
• Oyun stratejilerinin geliştirilmesi
• Robotik planlama (robotic planning)
• Programatik görüntü sıkıştırma (programmatic image compression),
• Devre tasarımı (örn. multiplexer tasarımı, iki bir toplayıcı devre tasarımı vb.)
• Deneysel keşif ve tahmin
• Matematiksel kimliklerin keşfi (mathematical identities),
• Karar ağaçlarının endüksiyonunda (induction of decision trees)
• Sembolik integralleme (symbolic integration)
• Sembolik türevleme (symbolic differentiation)
• Diferansiyel deklemler
• İntegral denklemler,
• Ters fonksiyonlar (inverse functions)
• Genel fonksiyonel denklemler (general functional equations),
• Denklemlerin nümerik köklerinin bulunması
• Kuadratik denklem çözümü
• Verilen bir periyodik fonksiyonu gösteren Fourier serisini bulma
• Bilinen kanunların deneysel olarak keşfi
• Bir yapay sinir ağının tasarlanması.


Kullanım Alanı
• Tüm otomatik programlama sistemlerine uyarlanabilir.

Detaylar

Kategori:Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Referans Numarası:2017/041
Olgunluk Seviyesi:TRL-6: Prototip sistemi geliştirmesi yapıldı.
Patent Koruması:Başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Patent Numarası:TR 2017/15045


Bu Teknoloji İle İlgili Bilgi Almak İçin

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
info@erciyestto.com
+90 352 224 81 12